Gele brugvakken moeten Zaanse bruggen extra veilig maken

Gepubliceerd: 11-12-2019 8:12

Gele brugvakken moeten Zaanse bruggen extra veilig maken

ZAANSTREEK – ,,De verf is nog nat. En ook al staan er markeringspionnen, mensen willen er toch overheen rijden”, zegt de medewerker die gisteren in de snijdende koude heen en weer ijsbeerde over het pas geschilderde wegdek van de Prins Bernhardbrug. Hij moest voorkomen dat het hele fietspad geel werd doordat er over het nog natte wegdek werd gefietst. Om toe te voegen: ,,gelukkig duurt het drogen nog maar zo'n twintig minuten. Dan kan ik hier weg." 

Het knalgeel schilderen van de beweegbare delen van de bruggen in de Zaanstreek, en markeren met zwarte kruizen op de delen voor langzaam verkeer, vloeit voort uit het dodelijk ongeluk bij de Den Uylbrug in 2015 en het drama in 2018 op de Prins Bernhardbrug. Daarbij raakte een ouder echtpaar ernstig gewond omdat ze niet waren opgemerkt door de brugbediening toen ze op het bewegende brugdeel stonden. Het echtpaar viel van grote hoogte in de Zaan en op het asfalt.

Maatregelen
De maatregelen die nu worden genomen vloeien voort uit de conclusie uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar een ongeval bij de Den Uylbrug. Daaruit blijkt de gemeente het veilig openen en sluiten van de brug enkel benaderde als een ‘technische kwestie’. ‘De samenhang en interacties tussen techniek, mens en omgeving liet de gemeente buiten beschouwing bij het opstellen van de veiligheidsregelgeving. Terwijl die de mate van veiligheid van de brugbediening in belangrijke mate bepalen’, aldus het onderzoek.

Extra camera’s
Ook heeft de gemeente extra camera’s op de op afstand bediende gemeentelijke bruggen geplaatst. Per brug is een onderzoek gedaan om de beste plek van de camera's te bepalen. Hiermee is het totaalbeeld op de brug verbeterd aldus de gemeente.

De brugbedienaar heeft nu een goed zicht op de gehele brug, inclusief het val (het beweegbare gedeelte van de brug). De gemeente is nog met de Provincie in gesprek over het plaatsen van extra camera’s op de provinciale bruggen (Clausbrug en Julianabrug). De gemeente bekijkt de beelden van deze camera’s vanuit de Centrale Post op het Havenkantoor in Zaandam.

Op de Den Uylbrug is ook een (verbeterde) attentieknop geplaatst waarmee de brugbedienaar acuut kan worden bereikt in tijden van nood. Deze is als proef geplaatst en komt ook op de Prins Bernhardbrug.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl