Gelopen (omroep)koers in Wormerland

Gepubliceerd: 22-09-2021 11:09

Gelopen (omroep)koers in Wormerland

STREEK - De gemeenteraadsvergadering van Wormerland werd dinsdagavond in het voormalige dorpshuis in Wijde Wormer in record tempo afgewerkt. Burgemeester Judith Michel de Jong verbaasde zich daar tijdens de vergadering zelfs over. In een mum van tijd was agendapunt 10 al bereikt.

Punt 5 betrof ‘Bekrachtiging geheimhouding’ en dat agendapunt werd tijdens het vaststellen van de agenda van de agenda afgehaald. Dat had n.l. al op de eerste vergadering geagendeerd moeten worden en dat was verzuimd. Daarmee komt zo’n onderwerp (“RIB Zorgaanbieder d.d. 29 juni 2021”) de daaropvolgende bijeenkomst op ‘openbaar’ te staan. Dat was niet de bedoeling zo bleek.

Onder punt 13 was het gezelschap er snel uit om een krediet te verstrekken van € 80.000 excl. BTW voor de aanschaf van zonnepanelen op het gemeentehuis Wormerland. De kapitaallasten hiervan bedragen € 5.996 en zullen na besluitvorming worden verwerkt in de begroting.

De punten 14a en 14b handelden over de zendmachtiging van de lokale omroep. Hiervoor was door GL (Frans Stoop), D66 (Hans Kramer), CDA (Marlies Holdener) en PvdA (Monique Klootwijk) een amendement voorbereid. De strekking van dat geheel was om een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media inzake de toewijzing van de zendmachtiging aan De Orkaan met een beperkt uitvoeringsplan en met een bekostiging ter hoogte van €10.014 (bijdrage Wormerland) welke gedekt is in de meerjaren-begroting 2022. Alleen de uit vijf personen bestaande fractie van de POV/VLW stemde tegen dit voorstel.

Namens die partij was het mevrouw Smit de Ridder die stelde dat 30% van de achterban met dit voorstel verstoken zal blijven van veel info. Dit had de partij ook al in de eerste ronde gemeld. Het mocht de overige partijen niet op andere gedachten brengen. En dit ondanks de indringende vraag van het POV/VLW lid of haar collegae volksvertegenwoordigers zich dit wel beseften.

De leden Kramer (D66) en Doorn (GL) brachten vervolgens hun moeders ten tonele (resp. 85 en boven de 90) als voorbeelden van digitaal actieve ouderen.

Fred Sanders (VVD) gaf aan dat de raad nu geld aan het uitgeven is waar anderen mee op weg gaan. ‘Zaanstad betaalt 90% van het totale budget en vandaar onze schoorvoetend akkoord richting De Orkaan.’ Daarbij plaatste Sanders nog wel een kanttekening waarbij hij zich afvroeg of de agressieve handelswijze wel past bij een gemeente als Wormerland.

Nagenoeg alle partijen spraken over een duivels dilemma en hopen dat de talrijke radio en tv vrijwilligers van RTV Zaanstreek straks hun hobby kunnen voortzetten bij het internetpodium.

Als door mevrouw Smit de Ridder al gemeld dreigen nu groeperingen de dupe te worden. Voor Remco Doorn (GL) te stellen dat welke vorm er ook gekozen zal worden er altijd doelgroepen zullen zijn die het verliezen.

Ten einde de discussie en het herhalen van zetten te voorkomen greep de burgemeester in. ‘We gaan op gebieden niet op een lijn komen. Wel tonen we veel hart voor de beide organisaties en hun vrijwilligers.’

Wethouder Kees van Waayen gaf ook aan dat het veel moeite heeft gekost om tot een besluit te komen. Die woorden staan haaks op hetgeen er in het ingediende amendement gemeld werd. Een kniesoor die daar verder nog op lette.

Het was nogmaals mevrouw Smit de Ridder die een lans wilde breken voor alle mensen in haar achterban die wilden gaan voor een omroep met radio, tv en internet. Remco Doorn vatte het geheel samen door te stellen dat de opdracht aan De Orkaan moet zijn om zoveel mogelijk doelgroepen te bedienen.

Beide beslispunten werden aangenomen met 12 voor en 5 tegenstemmers. 

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl