GFT afval ophaal zorgt voor onzekerheid

Gepubliceerd: 07-10-2021 12:10

GFT afval ophaal zorgt voor onzekerheid

ZAANSTAD - Het gemeentebestuur van Zaanstad gaat bezuinigen door in de zomermaanden de groene containers niet meer wekelijks op te halen. Dat staat haaks op eerder genomen besluiten.

Een krantenbericht daarover maakt dat stadsgenoten van mening zijn dat dit een foute besparing is die het levensgenot van veel bewoners raakt. 'Vanaf komende zomer gaat de groene bak weer stinken en de bekende vieze witte maden zullen ons bij warm weer tegemoet treden' zo laat één van hen weten. Het gevolg zal '- zo vreest de man - dat waarschijnlijk veel bewoners hun GFT bij het restafval in de ondergrondse containers gaan dumpen, zodat die ook extra gaan stinken en de afvalverwerking duurder wordt.

De meeste mensen vinden het niet erg om in Zaanstad hogere gemeentelijke belastingen te betalen dan in andere gemeenten. 'Zo lang ik daar maar wat extra’s voor terug krijg. Een van de laatste dingen waarmee Zaanstad het positieve verschil maakt, lijkt nu te gaan verdwijnen."

Vanavond zullen er in het Zaanstad Beraad vragen worden gesteld door de fracties van POV en LZ over dit z.g. DVO HVZ onderwerp. Eerder al (11-06-2020) heeft de fractie van de POV samen met Lokaal Zaans, DZ en CDA de raadsbreed aangenomen motie DVO HVZ ingediend. Hierin wordt opgedragen niet akkoord te gaan met het stopzetten van de extra inzamelronde GFT in de zomermaanden met ingang van 2020 en het gedurende het gehele jaar voortzetten van het inzamelen van GFT-e in de door de raad vastgestelde frequentie van een maal per twee weken.
In de informatiebrief van 28 september j.l. hebben Jaap Keijser (Partij voor Ouderen en Veiligheid) en Marianne de Boer (Lokaal Zaans) gelezen dat er, tegen alle gemaakte afspraken in en zonder de raad hierin te kennen, besloten is de zomerroute uit de DVO te verwijderen.

Hierover heeft de Partij voor Ouderen en Veiligheid samen met Lokaal Zaans een aantal vragen opgesteld.
'Wanneer de gemeenteraad heeft besloten dat de zomerroute in de DVO opgenomen zal moeten blijven, kan het college dan zonder de raad hier over te raadplegen zomaar besluiten dit weer uit de DVO te schrappen? Ook lezen wij in de RIB dat stoppen van de zomerroute geen extra restafval oplevert. Wanneer is er getest om de verschillen in hoeveelheid restafval te meten tussen wel of geen zomerroute?'

Het Zaanstad Beraad is vanavond te volgen via https://zaanstad.raadsinformatie.nl

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl