Gladheidbestrijding als maatwerk

13-01-2021 16:49

Gladheidbestrijding als maatwerk

STREEK - Het weer juist voorspellen is slechts weinigen gegeven. Er over praten doen we altijd massaal. Zeker in deze periode waarin de wegen soms glad zijn door bevriezing, ijzel of sneeuw. Ook in die periode willen de beheerders van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) de wegen en fietspaden zo veilig mogelijk houden. Daarvoor werken zij samen met Rijkswaterstaat, die de wegen voor hen strooit. HHNK is ook de opdrachtgever van Rijkswaterstaat voor de gladheidbestrijding van bepaalde wegen in beheer van gemeenten. Andersom zijn er ook weer enkele wegen van HHNK waar gemeenten de gladheidbestrijding uitvoeren.

HHNK beheert in twintig gemeenten de wegen, en is ook verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding op veel van die wegen en fietspaden. Waar dat precies geldt, is nu te zien op www.hhnk.nl/gladheidbestrijding. Wie z'n straatnaam intypt, kan zien of daar in opdracht van het hoogheemraadschap wordt gestrooid.

Het hoogheemraadschap coördineert de gladheidbestrijding maar schakelt voor de uitvoering Rijkswaterstaat in. Dat gebeurde dit seizoen al elf keer. In samenwerking met veldcoördinatoren en Meteogroep houdt de hoofdcoördinator dag en nacht in de gaten wanneer er gestrooid moet worden. Omdat het werkgebied is ingedeeld in vier districten, kunnen alle wegen en fietspaden in slechts tweeëneenhalf uur worden gestrooid. Soms wordt juist lokaal gestrooid.

Wie strooit waar?
Welke instantie waar verantwoordelijk is voor de gladheidsbestrijding is niet meteen logisch en duidelijk voor iedereen. Sommige gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor het strooien overgedragen aan het hoogheemraadschap en andersom hebben wij soms aan gemeenten gevraagd te strooien op bepaalde wegen. Het is niet per definitie zo dat de instantie die de wegen beheert ook het strooien regelt. Daarom is het handig dat op de strooipagina te zien is waar het hoogheemraadschap het strooien aanstuurt. Inwoners die het idee hebben dat op die betreffende wegen niet goed wordt gestrooid, kunnen dat direct bij ons melden.

Gladheid voorkomen
Gemeentes, provincie, Rijk en het hoogheemraadschap hebben hun eigen gladheidbestrijdingsbeleid. Sommige instanties strooien pas als het glad is; wij willen dat voorkomen en strooien preventief. Maar weggebruikers kunnen er nooit zomaar vanuit gaan dat er wel gestrooid zal zijn. Bij een temperatuur rond of onder het vriespunt met regen, mist of sneeuw kan de weg altijd glad zijn. Bij winters weer moeten weggebruikers altijd voorzichtig zijn, want soms is er sprake van plotselinge of zeer lokale gladheid. Niet op alle wegen wordt gestrooid en soms wordt het zelfs na het strooien toch weer glad. Vooral bij bruggen is het oppassen geblazen. Die bevriezen sneller omdat ze zowel van boven als van onderen afkoelen. Bij fietsbruggen ontbreekt ook de warmte van het autoverkeer, dus die zijn eerder glad en kunnen ook langer glad blijven. Blijf dus alert!


Wie vragen heeft over de gladheidbestrijding, kan contact met HHNK opnemen via het 072 582 8282 of gladheid@hhnk.nl.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl