Gladoren gaan de lucht in

Gepubliceerd: 16-07-2021 13:07

Gladoren gaan de lucht in

WORMERVEER - Voor de geboren en getogen Gladoor is de massale fabriekswand aan het einde van de Noorddijk een vertrouwd gezicht. Ooit was Wessanen daar beeldbepalend, meest recent was het Meneba en nu al weer tal van jaren lijkt het een spookdorp. Dat is het echter niet. Er zijn al tijdenlang mensen bezig om het geheel een totaal andere aanblik te geven. Het het oude Meneba terrein in Wormerveer gaat een nieuwe fase in. Ter plekke zal de nieuwbouwwijk Zaankwartier ontstaan. Of er ooit Gladoren komen te wonen?

Over de ontwikkeling van het plan Zaankwartier en over de voortgang daarvan heeft de gemeente Zaanstad de raad geïnformeerd en heeft het beeldkwaliteitsplan voorgeschoteld. Hierin staan de uitgangspunten, karakteristieken en criteria voor de herontwikkeling. Centraal staat dat er verschillende typen woningen komen en voldoende ruimte biedt voor werk en voorzieningen. De ligging aan de Zaan, het groen en het unieke erfgoed met de typische industriële blikvangers worden zo goed mogelijk benut.

Het is wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Wessel Breunesse die vindt dat de ontwikkeling van het Meneba terrein naar een woon- en werkgebied prachtige kansen biedt voor de stad. "Met het beeldkwaliteitsplan leggen we vast welke elementen van dit historische terrein we willen bewaren voor de toekomst. Zodat de nieuwe bewoners en de bezoekers een doorkijkje houden naar de interessante geschiedenis van dit gebied.”

Songül Mutluer, wethouder Wonen ziet dat het terrein een uitgesproken Zaans verleden heeft en veel betekenis voor de Zaankanters. "Natuurlijk willen we dit gevoel, deze beleving, meenemen naar de toekomst. Daarbij hebben we speciale aandacht voor de diversiteit en betaalbaarheid van de woningen, goede voorzieningen en de combinatie van wonen en zorg. En hoe mooi is het dat we, o.a. met het concept Betaalbare Koopwoningen Zaanstad, ervoor zorgen dat het project sowieso ook ten goede komt aan Zaanse woningzoekenden.”

Het Zaankwartier
In samenwerking met coöperatie de Vlijt, ontwikkelaar en eigenaar van het Meneba-complex in Wormerveer, biedt Zaanstad met de herontwikkeling straks ruimte aan ca 7.400 m2 voorzieningen en ca 672 nieuwe woningen, bestaande uit ca 104 grondgebonden woningen en ca 568 appartementen. 55% zal in het betaalbare segment zijn: sociale huurwoningen, BKZ-woningen (Betaalbare Koopwoningen Zaanstad) en middensegment huurwoningen. In diverse woningen kan zowel gewoond én gewerkt worden.

Ook wil de ontwikkelaar in één van de bestaande gebouwen een woonzorgconcept realiseren met tenminste 30 woonunits in het middensegment huur, in combinatie met een medisch dienstencentrum op de begane grond. Verder is er de mogelijkheid voor kleinschalige werkunits, horeca en een kinderdagverblijf. Ook is er een supermarkt gepland en op silo America een hotel. Hierover moet nog besluitvorming plaatshebben.

Stukje geschiedenis
De meelfabriek Meneba, in 1765 opgericht als Wessanen van der Laan, behoort tot het collectieve geheugen van de Zaanstreek. Veel Zaankanters hebben hier gewerkt. Sinds de oprichting groeide het terrein uit van een reeks molens aan de Zaan tot een indrukwekkende set aan bedrijfsgebouwen. De bijzondere opbouw van het complex is daar getuige van: het terrein is een collectie van grotere en kleinere gebouwen uit verschillende perioden, van compacte bakstenen en pakhuizen tot grootschalige silo’s die hoog boven het vlakke landschap uitsteken. De typische blikvangers van het industriële complex blijven behouden. Denk aan de Oude Vlijt (1898), de Nieuwe Vlijt (1911), een deel van de ketelhuizen en machinekamer en silo America. Dat is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.

Draagvlak en vervolg
Het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan heeft van 15 februari 2021 tot en met 29 maart 2021 ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend. Tevens is er een enquête uitgevoerd onder zowel omwonenden als bedrijven om inzicht te krijgen in behoeftes, wensen en ideeën. Ook zijn er twee denktanksessies georganiseerd waar bewoners, bedrijven en belangenverenigingen in hebben deelgenomen. 

Op 6 oktober 2020 is een digitale informatieavond georganiseerd voor de bedrijven op bedrijventerrein Noorderveld. Uit de reacties blijkt een breed draagvlak voor de herontwikkeling. Omdat er woningen worden gerealiseerd in het bestaande bedrijventerrein Noorderveld, hebben verkeer en milieucontouren, met name geluid, de grote aandacht. Voor ondernemers en gemeente is bereikbaarheid en toekomstzekerheid van de bedrijven van groot belang en hierover blijft de gemeente ook de komende tijd met hen in gesprek. Naar verwachting zal de gemeenteraad in september een besluit nemen over het Beeldkwaliteitsplan.

Op www.meelfabriek.info staat een overzicht van alle opgehaalde input. Via deze pagina worden Zaankanters ook gevraagd naar mooie herinneringen, verhalen en historisch beeld van het terrein, zodat deze terug kunnen komen in de uiteindelijke plannen, bijvoorbeeld in de naamgeving van de gebouwen. Voor informatie over inschrijving en meer, kijk op www.zaankwartier.nl.

Artist impressions van het toekomstige Zaankwartier

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl