Helderheid, heffing, handhaving en druktebeheersplan: Remkes adviseert over toekomst Zaanse Schans

Gepubliceerd: 22-05-2019 9:05

Helderheid, heffing, handhaving en druktebeheersplan: Remkes adviseert over toekomst Zaanse Schans

ZAANSTREEK – Niet meer ‘polderen’ om alle partijen tevreden te blijven houden maar een helder beleid. Intensiever handhaven als bussen op plekken stoppen waar het niet mag en auto’s die in de berm parkeren. En: een heffing, retributie genaamd oftewel ‘het bedrag dat men aan de overheid moet betalen voor een dienst die de overheid levert’ invoeren waarmee de kosten van gemeentelijke voorzieningen ten behoeve van de Zaanse Schans worden gedekt. Niet duidelijk wordt aan wie die heffing wordt opgelegd: bezoekers, bewoners (van Zaanstad of alleen de Schans?) en ondernemers. Bemiddelaar Johan Remkes heeft deze, plus nog een serie aanbevelingen, gedaan om het leven op de Schans én de toegenomen toeristenstroom te kanaliseren.

Gemeenten, bewoners en ondernemers liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch over een gezamenlijk doel en focus voor samenwerken te formuleren; de zogenoemde ontwikkelstrategie voor het gebied. Dit is een plan van aanpak voor betere balans tussen wonen, werken en bezoeken. Remkes heeft nu als soort van ‘rijdende rechter’ gesproken en een serie adviezen gegeven om een strategie neer te zetten waar alle partijen het mee eens kunnen zijn.

‘Geen attractie maar cultuurhistorisch dorp’
De gemeente staat erin met de visie ‘De Zaanse Schans is geen attractie maar een cultuurhistorisch dorp anno 1850’. Maar om dit dorpsgezicht te ‘beschermen’ tegen miljoenen toeristen én alle betrokken partijen tevreden te krijgen, was tot op heden niet gelukt. Remkes adviseerde om wel tot elkaar te komen door onder meer het volgende:

- Opzetten en uitvoeren van een druktebeheersingsplan,
- Opstellen heldere regels met betrekking tot de openbare ruimte (APV, vergunning parkeren, verkeersregels en veilige verkeersovergangen),
- Wees als gemeente volstrekt helder over aantal bezoekers dat hanteerbaar is met de huidige voorzieningen,
- Stel vergunning parkeren voor bewoners in,
- Stel stopverboden in voor bussen waar dat niet mag en auto’s in de berm en handhaaf intensiever,
- Onderzoek opnieuw noodzaak parkeervoorziening achter Zaans Museum,
- Faciliteer als gemeente ondernemers en bestuur Stichting Zaanse Schans om zelf constructief de groei af te remmen door afspraken te maken over de te volgen marketingstrategie,
- Wees als gemeente en Stichting helder over rol en toekomst van het Zaans Museum (mogelijk als ontvangstgebouw) in relatie tot dit gebied en centrum Zaandam,
- Wees helder naar alle belanghebbende bewoners over wat zij wel en niet kunnen verwachten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid.

Op korte termijn
De gemeente laat weten dat een aantal onderdelen niet of anders benoemd zullen worden in de ontwikkelstrategie. Zoals de wensen rondom de nieuwe entree bij het Schansend. Wel zullen adviezen van Remkes over prullenbakken, toiletvoorzieningen en verbeterde routing op korte termijn worden opgepakt. De bijgestelde ontwikkelstrategie wordt na de zomer aan de raad voor een zienswijze voorgelegd. In het najaar van 2020 volgt een evaluatie van gemaakte afspraken en behaalde resultaten.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl