Herdenken en vieren 75 jaar vrijheid krijgt ander karakter

21-03-2020 08:31

Herdenken en vieren 75 jaar vrijheid krijgt ander karakter

ZAANSTAD - Het Dagelijks bestuur van het 4 en 5 mei Comité Zaanstad, bestaande uit Onno Hoekmeijer, Herman van Kordenoordt en Leny de Ruijter, is vrijdag bijeen geweest om haar standpunt te bepalen ten aanzien van alle activiteiten die gepland staan voor 4 en 5 mei.

'Naar het zich laat aanzien, zal de situatie, waar wij met z'n allen in verkeren, gezien de berichtgeving, onzes inziens, niet snel verbeteren' zo opent het trio hun verklaring over de vervolgstappen. 'Een veilige vorm bedenken voor alle bijeenkomsten zien we niet gerealiseerd. Ons dringende advies is dan ook de lokale commissies te ontraden om de plaatselijke bijeenkomsten te houden op 4 en 5 mei. Dit betekent dat de 4 mei herdenkingen en de geplande feesten op 5 mei geen doorgang kunnen vinden.'

Die tekenen waren er vanzelfsprekend al eerder. 'De Maand van de vrijheid, waarin in het kader van 75 jaar vrijheid onder meer twaalf bussen van de Vrijheid-express door alle provincies zouden rijden, kan onder de huidige omstandigheden helaas geen doorgang vinden' was een van de eerste tekenen.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaf dat onlangs al aan in een voorzet. '4 en 5 mei 2020 zullen een heel ander karakter hebben dan andere jaren. Lokale comités moeten nu hun eigen afwegingen maken. Geef je vorm aan een lokaal veilig alternatief en zo ja, hoe? We realiseren ons dat het moeilijk is om activiteiten te annuleren en dingen los te laten die al voorbereid zijn. Daarom veel sterkte en wijsheid gewenst bij moeilijke beslissingen die genomen moeten worden.'

Nu is er een besluit genomen. Een vorm van herdenken als mogelijk altrnatief zou kunnen zijn om met een kleine delegatie comitéleden, die dit willen en hiertoe bereid zijn, op 4 mei bij het plaatselijke oorlogsmonument bloemen te leggen.

'Wat wij ten aanzien van deze situatie wel heel belangrijk vinden en waar we eigenlijk met spoed op zitten te wachten, is een formeel besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad. Het standpunt van de plaatselijke overheid en rijksoverheid, die in nauw contact staan met het RIVM, blijft voor ons allen leidend.'

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl