Het nut van het Corona noodfonds

01-05-2020 14:42

Het nut van het Corona noodfonds

STREEK - Samen met 180 collega lokale omroepen in Nederland kan ook RTV Zaanstreek rekenen op extra financiële steun van de overheid. De lokale omroepen krijgen het geld, het bedrag dat de geleden schade moet dekken, doordat ze vanwege de coronacrisis veelal in zwaar weer verkeren.

Het Steunfonds, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), werd op 11 april opengesteld. Lokale omroepen konden tot 19 april een aanvraag indienen voor steun bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvJ). Dit werd vervolgens massaal gedaan.
Belangenorganisatie NLPO stelde eerder al dat zonder financiële steun één op de vijf lokale omroepen zal omvallen.

In de lokale omroep-wereld is een tweespalt te zien: zo zijn er veel omroepen die hun hele programmering hebben geschrapt vanwege de coronacrisis, maar zijn er juist ook omroepen die met speciale uitzendingen volop inzetten op aandacht voor de crisis. In het geval van RTV Zaanstreek is er nagenoeg geen sprake van commerciële aard. De reclameblokken op de zender en haar podia zijn nagenoeg nihil. Wel is het zo dat RTV Zaanstreek inzette op activiteiten bij verpleeg- en verzorgingshuizen, maar zag dit door de aangepaste noodverordening wegvallen.

Bij de pakken neerzetten deed de omroep niet en zal vanaf 4 mei gedurende negen aansluitende weken driemaal per week (maan-, woens- en vrijdag) een live tv-programma brengen waarin aandacht voor de mensen die het nu extreem moeilijk hebben.

Over de toekenning van de bedragen uit het steunfonds zijn diverse verhalen opgetekend. Dat vraagt om een wat exactere uitleg. De hoogte van de tegemoetkoming, in de vorm van een krediet, hangt af van het aantal huishoudens dat een lokale omroep bedient. De bijdrage is bedoeld om de noodzakelijke kosten te dekken voor de duur van drie maanden (15 maart tot en met 15 juni).

Na afloop zal het krediet worden omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden is voldaan. Voor de lokale omroepen is de tegemoetkoming 0,33 euro keer het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied..

AT5, de lokale omroep van Amsterdam, krijgt met 158.696 euro het meeste geld. Open Rotterdam volgt op plek twee, met 110.290 euro, gevolgd door Stadsomroep Den Haag, goed voor 89.629 euro.

De Stichting Radio Televisie Internet Zaanstreek (RTVZ) maakt aanspraak op een bedrag van 25.992,45. Dit bedrag ontstaat door de aansluitingen in Zaanstad (71.518) en Wormerland (7247) bij elkaar op te tellen.

‘Het is niet zo dat we dat bedrag al ontvangen hebben’ aldus Martin Blankman namens het bestuur van RTV Zaanstreek. ‘Wij moeten aantonen dat we schade hebben opgelopen. Door het opstarten van o.a. extra tv-uitzendingen moeten er toch onvoorziene kosten gemaakt worden. Dergelijke bedragen zullen we declareren. Dat betekent niet automatisch dat die claim ook toegekend zal worden. Eerst zien, dan geloven.’

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl