Hockeyvereniging nog lang niet in rustig vaarwater

05-11-2020 09:20

Hockeyvereniging nog lang niet in rustig vaarwater

STREEK - De basis van een verhuizing en daarbij behorende obstakels. Het betreft in dit geval hockeyvereniging De Kraaien. Nu nog domicilie houdend aan de Zuiderweg in Wijdewormer, maar de club en gemeente Zaanstad hebben hun oog laten vallen op een plek aan de Fortuinweg in Zaandijk.

De aanleg van drie hockeyvelden en de bouw van een clubhuis aan de Fortuinweg in Zaandijk is al langere tijd omstreden omdat uit het natuuronderzoek is gebleken dat er sprake is van stikstofdepositie op twee Natura 2000-gebieden, zowel tijdens de aanleg als na de ingebruikname.

In de voortgang van dat proces zijn er moties ingediend om de verhuizing vanuit Wijdewormer af te blazen (PvdD en SP) en om daar juist vaart achter te zetten (PVV, DZ en CDA). In een reactie daarop hebben de betrokken wethouders Gerard Slegers en Wessel Breunesse in een memo laten weten dat de gemeenteraad de inwoners nu mag laten zien hoe soepel zij in de praktijk omgaat met wetten en regels.

‘Als de raad akkoord gaat met de verplaatsing van hockeyvereniging De Kraaien naar het Fortuinveld in Zaandijk, doet ze dat in de wetenschap dat ‘er sprake is van een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en dat de vergunning is verleend op grond van een systematiek die in strijd is met Europese en nationale regelgeving’.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een mogelijkheid is – er wordt in de wandelgangen door tegenstanders al gesproken over een juridisch ‘geitenpad’ – om de verhuizing van De Kraaien door te zetten door tóch gebruik te maken van de al verleende en in juni 2018 onherroepelijk geworden vergunning inzake de Wet natuurbescherming (Wnb), die verleend is onder de ongeldig verklaarde PAS-aanpak.

Die mogelijkheid is gecontroleerd door SWDV Advocaten, Envir-advocaten en door Adviesbureau Antea, en is ‘als juist beoordeeld’.

Ondertussen bij de Kraaien
Binnen de hockeyvereniging volgt men vanzelfsprekend alles op de voet. Want ondanks de corona ellende blijft Kraaien de blik op de toekomst gericht houden. Daarbij is de blik vooral gericht op het nieuwe nest in Zaandijk. ‘We zijn er al lang mee bezig maar we nemen ook nu weer stapjes. De belangrijkste is dat de gemeente besloten heeft om een procedure op te starten om alle benodigde vergunningen te regelen’ zo valt te lezen op de website van de club.

‘Op 11 september heeft een afvaardiging van het bestuur gesproken met de wethouder Slegers en de projectleider Wiersma over de te nemen stappen. Daarover hebben we eerder op de site gepubliceerd, het komt erop neer dat de gemeente zich gaat richten op het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan.

Inspraak door voorzitter
Bij de begrotingsbehandeling op 3 november hebben de Kraaien via voorzitter Peter Wieringa naar aanleiding van twee moties ook ingesproken onder het kopje Zaanstad Beraad. 


Hier zijn twee moties ingebracht eentje voor het onderzoek naar een alternatieve locatie en een om onze verhuizing met spoed ter hand te nemen. Deze moties worden vermoedelijk 5 november behandeld en momenteel verwachten we dat een meerderheid van de raad voor onze verhuizing is.
Wieringa heeft in de raad nogmaals duidelijk gemaakt dat er voor de Kraaien geen andere uitkomsten zijn dan een verhuizing naar de Fortuinweg.

Het vervolg: de uitgebreide procedure
Inmiddels worden er door de gemeente voorbereidingen getroffen om de zogenaamde uitgebreide procedure te starten. Het is voor de accommodatie inmiddels cruciaal om naast het doorzetten van de verhuizing ook actie te ondernemen op de huidige locatie. De opknapbeurt die de gemeente heeft uitgevoerd is daarin op de langere termijn onvoldoende.

‘We hebben intensief contact met de gemeente over de te nemen stappen hiervoor en zowel de toekomst als de staat van de huidige accommodatie hebben daarin onze volle aandacht.’

Voor de fijnproever staat er op de site nog een toevoeging: De uitgebreide procedure is een proces van ca. zes maanden waarbij de bestaande natuurvergunning, die - omdat de situatie ongewijzigd is (er komt nog steeds dezelfde accommodatie) - opnieuw kan worden gebruikt in de nieuwe aanvraag. Ook met de PAS daarin verwerkt. Die aanpak is juridisch houdbaar verklaard door o.a. Antea en twee advocatenkantoren van de gemeente.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl