Hoe een dorp dorps te houden

25-02-2021 14:35

Hoe een dorp dorps te houden

STREEK - Vanuit het stadhuis in Zaandam redenerend zijn Wormerveer, Krommenie, Assendelft en West-Knollendam aantrekkelijke plekken in Zaanstad Noord. Er zijn winkels, voorzieningen en horeca, maar zeker ook de ligging is aantrekkelijk: het heeft een dorps karakter een duidelijk aanwezige cultuurhistorie. Er wordt gesproken over het bijbouwen van 5.000 woningen. Dat staat ongeveer gelijk aan het bouwen van een dorp bij een dorp.

In de plannen van de gemeente Zaanstad verandert Zaanstad-Noord (het gebied tussen Wormerveer-Zuid en Westknollendam, inclusief Molletjesveer) in wijken waar het prettig wonen én werken is. Met mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Er komen liefst 5.000 woningen bij met veel aandacht voor het behoud van het industrieel erfgoed zoals elementen van het Meneba- en het Brokkingterrein. Deze woningen zijn nodig zodat in 2040 kinderen prettig kunnen opgroeien en de bestaande bewoners veilig oud kunnen worden in Noord.


Brede steun nodig
Om mee te kunnen praten over al deze plannen wil Zaanstad graag in contact treden met betrokkenen. Vandaar dat er op 2 maart een online bijeenkomst Toekomstbeeld MAAK.Noord zal worden belegd. De gemeente heeft het toekomstperspectief voor MAAK.Noord opgesteld met zoveel mogelijk inbreng van bewoners, ondernemers, grondeigenaren en maatschappelijke organisaties in de wijk.

Wie hier meer over wil weten doet er goed aan 2 maart deel te nemen aan een online bijeenkomst. Dan kunnen de Gladoren (en andere betrokkenen) hun vragen stellen over het gebiedsperspectief. Wie eerder al heeft meegedacht kan die bijeenkomst zien wat er met die inbreng is gedaan of wellicht nog aanvullingen doen.

Datum Dinsdag 2 maart 2021. Tijd 19:00 - 21:00 uur.

Aanmelden
Wie zich wil aanmelden voor de online bijeenkomst over MAAK.Noord stuurt een e-mail naar maaknoord@zaanstad.nl

Op de foto van Marian Sullot een beeld van de situatie op het Noordeinde/Noorddijk

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl