Hoe groen blijft Wormerland?

Gepubliceerd: 28-05-2021 9:05

Hoe groen blijft Wormerland?

STREEK - Met als titel ‘NATUUR MOET NATUUR BLIJVEN’ is er in Wormerland een burgerplatform ontstaan waarop getracht wordt duidelijkheid te verschaffen naar de inwoners van Wormerland toe omtrent de voorgenomen plannen van de gemeenteraad met betrekking tot de verhuismogelijkheden van de diverse sportaccommodaties in Wormerland.

Eerder al, 13 april 2021, hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland de ontwerp Omgevingsvisie Wormerland vastgesteld en vrijgegeven voor zienswijzen. De gemeenteraad is achter de schermen al jaren bezig met het vinden van een herhuisvestigings-onderzoek om diverse sportaccommodatie te reorganiseren c.q. te verplaatsen waarbij de huidige drie tennisverenigingen in Wormer dienen te gaan fuseren en die nieuwe vereniging te vestigen op het huidige IJsbaanterrein.

Het plan is om dan 10 tot 15 tennisbanen waaronder paddelbanen en deels overdekt te gaan inrichten. Het ijsbaanterrein is echter aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap vooral door de natuurwaarde. Volgens ingewijden heeft gemeente Wormerland het verzoek gedaan aan provincie om dit er af te halen. Het betreft het hele stuk tot aan lijn achterste huizen van de Achterhoede. De omgevingsvisie is reeds ingediend, tot 23 juni kunnen inwoners hun zienswijze doorgeven aan de gemeente.

Gezien de commentaren op de sociale media is er in Wormerland duidelijk sprake van grote actiebereidheid. Voor de Wormerlanders is https://ijsbaanterrein.jouwweb.nl momenteel het punt waarop veel informatie is terug te vinden. Vanzelfsprekend is ook op de gemeentelijke website https://www.wormerland.nl de benodigde informatie te vinden.


Foto Christel Visser

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl