Hoge nood? Geen geld voor openbare toiletten in Zaanstad

Gepubliceerd: 27-03-2019 14:03

Hoge nood? Geen geld voor openbare toiletten in Zaanstad

ZAANSTAD – In de B&W vergadering van 26 maart zijn ook de openbare toiletten in Zaanstad te sprake gekomen. Voorlopig blijft het echter nog even hoge nood voor mensen die zich in onze stad sanitair willen ontspannen in een openbaar toilet. Het geld is daarvoor niet beschikbaar.

De kwestie openbaar toilet speelt al langer. De raad diende medio november een motie in om openbare, rolstoeltoegankelijke en genderneutrale toiletten te realiseren op verschillende locaties. Die toiletten moeten 24/7 beschikbaar zijn.

Ook werd het verzoek gedaan een duurzaam en hygiënisch openbaar toilet bij de Hempont te realiseren. In de begroting is echter niet voorzien in deze investering en extra onderhoud. Of daar geld beschikbaar voor komt, is pas duidelijk bij de behandeling van de Kadernota 2020-2023.

Wel is het streven eind 2019 in het Rozenhof een bewaakte fietsenstalling te openen met openbare toiletvoorziening. En wordt er gekeken naar een toiletvoorziening op de route Zaanse Schans-Zaandijk – Kalverringdijk. Plus samenwerking met de horeca aan de Lagendijk in Oud Zaandijk.

Aan (horeca-)ondernemers, buurthuizen en maatschappelijke instellingen wordt het verzoek gedaan hun toiletvoorziening beschikbaar te stellen voor openbaar gebruik. Met het bijkomend verzoek zich aan te melden bij de app ‘HogeNood’.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl