Hoornseveld als nieuw, maar eerst bomen kappen

03-03-2021 11:33

Hoornseveld als nieuw, maar eerst bomen kappen

ZAANDAM - Gesproken werd er al veel langer over de ingrijpende aanpassing van het huidige Sportpark Hoornseveld. Dat gaat op korte termijn veranderen in een nieuw, uitnodigend sportpark met verschillende verenigingen. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. De indrukwekkende tribune van FC Zaandam is al gesloopt. Om het gebied klaar te maken voor de toekomst moeten er ook 576 van de 1288 aanwezige bomen gekapt worden. En daar is lang niet iedereen echt blij mee.

Op het Sportpark staan zes nieuwe voetbalvelden ingetekend waarvan twee kunstgrasvelden, twee minivelden, twee grote natuurgrasvelden, twaalf nieuwe tennisbanen en vier padelbanen. De huidige korfbalvelden waar ZKV op speelt gaat de gemeente verplaatsen en zwembad De Slag, nu nog Koningsgeelstraat, zal van de Kleurenbuurt naar het sportpark verplaatst gaan worden. In 2024 moet het sportpark klaar zijn.

De gemeente heeft aangegeven -- om het gebied klaar te maken voor de toekomst - 576 van de 1288 bomen te moeten kappen. Daar is een omgevingsvergunning aangevraagd. De gemeente heeft toegezegd alle gekapte bomen op het sportpark zelf terug te planten.


Waarom dienen de bomen gekapt te worden? Daarover schrijft de gemeente dat ruim 130 bomen in zeer slechte staat verkeren. 'Dat kan gevaarlijk zijn. Bij harde wind kunnen ze omvallen of grote takken verliezen. Ook staat een aantal bomen op een plek waar ze niet goed uit kunnen groeien tot sterke, grote bomen. Zo staat een aantal bomen bijvoorbeeld in teerhoudend asfalt.

Daarnaast dient er ruimte te worden gemaakt voor de (aanleg van de) nieuwe sportvelden en voor zwembad De Slag. 'Voor de aanleg van de sportvelden gelden bepaalde eisen. Zo moeten we bij de aanleg rekening houden met de meest voorkomende windrichting. We hebben er alles aan gedaan om het aantal te kappen bomen zoveel mogelijk te beperken. Het waterpeil op het sportpark is laag. Bij bouwwerkzaamheden is het gebruikelijk dat de grond wordt opgehoogd. Mede vanwege het bosachtige karakter van het sportpark is hier niet voor gekozen. Ophoging zou zorgen voor extra bodemdruk. Dan zou het waterpeil stijgen en veel bomen het niet overleven. Daarom kiezen we ervoor om de grond niet op te hogen. Ook bij de keuze van de plek voor het zwembad is goed naar bomen gekeken. Door de keuze voor deze locatie hoeven we zo min mogelijk te kappen.'


Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl