Horeca en detailhandel in crisis: huurkorting welkom

Gepubliceerd: 14-05-2021 12:05

Horeca en detailhandel in crisis: huurkorting welkom

STREEK - De afdeling Steen & Been lijkt in deze coronacrisis in rap tempo te groeien. De aangekondigde aanpassingen c.q. versoepelingen hebben in de horeca- en detailhandelbranche nog altijd niet gezorgd voor de broodnodige opluchting. Nu lijkt er licht in de duisternis te komen. Omdat de horeca en (een deel van) de detailhandel het erg zwaar hebben door de coronamaatregelen geeft de gemeente Zaanstad ondersteuning op maat.

In de praktijk betekent dat hiervoor € 100.000 is vrijgemaakt uit het budget van de Vitale Stad. Het geld wordt onder andere gebruikt om huurkorting van maximaal 50% te geven aan horeca- en retail-ondernemers die in gemeentelijke panden zitten en die de huur niet meer kunnen betalen. De korting geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Ook verlenging van de betalingstermijn van de huur behoort tot de mogelijkheden.

Wethouder Economische Zaken Hans Krieger legt uit dat het hier maatwerk betreft dat aanvullend is op de steunmaatregelen van het Rijk. Veel horeca en retail-ondernemers hebben het zwaar en dreigen om te vallen zonder extra hulp. "We hebben als gemeente helaas niet de middelen om alle coronaschade op te vangen maar we kijken wat we binnen onze mogelijkheden kunnen doen, Gelukkig zien we dat meer vastgoedeigenaren coulant zijn met de huur. Met dit steuntje in de rug hopen we zoveel mogelijk bedrijvigheid te kunnen behouden in Zaanstad. Ook na de crisis willen wij een levendige stad blijven met voldoende winkel- en horecavoorzieningen voor onze inwoners.”

Ruimere terrassen tot 2023
Eerder verruimde Zaanstad de terrassen voor de horeca al tot 2023. Op deze manier hebben de ondernemers meer zekerheid als zij investeren in hun terras. Ook draagt de ruimere opzet van de terrassen bij aan de spreiding van bezoekers over de stad. Dit jaar brengt de gemeente geen precario voor de terrassen in rekening. Verder kunnen ondernemers die in de financiële problemen zitten uitstel van betaling van gemeentebelastingen aanvragen en is het mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Ook biedt de gemeente schuldhulpverlening aan ondernemers.

Een overzicht van alle maatregelen is te vinden op: https://ondernemen.zaanstad.nl/

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl