Huurdersoverleg Zaanstreek en zorgen over wooncrisi

21-11-2020 15:00

Huurdersoverleg Zaanstreek en zorgen over wooncrisi

STREEK - Met als motto 'Stop vertraging nieuwbouw woningen' laat het Huurdersoverleg Zaanstreek (HoZ) weten zich ernstige zorgen te maken over de wooncrisis in Zaanstad. Gemiddeld staan woningzoekenden elf jaar op een wachtlijst, voordat zij een betaalbare huurwoning kunnen vinden. Het devies is: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. De corporaties willen wel, maar eisen rond de cultuurhistorische waarde vertragen menig nieuwbouwproject.

Er zijn in de Zaanstreek veel mensen die heel lang moeten wachten op een sociale huurwoning. Zeker jongeren en starters hebben weinig kans op een eigen stek, ze moeten noodgedwongen ergens anders naar een woning zoeken. Als we niet oppassen vertrekken de jongeren en jonge gezinnen uit de Zaanstreek, die juist zo nodig zijn: de kassière, de politieman, de onderwijzer, de verpleegster, de buschauffeur.

In december 2019 ondertekende het HoZ samen met de gemeente en woningcorporaties meerjarige prestatieafspraken. Die afspraken zijn een antwoord op de wooncrisis. Groei en verbetering van de sociale woningvoorraad is de kern. Het HoZ heeft ook toen al haar zorgen geuit over het feit dat bepaalde wet- en regelgeving de corporaties flink tegenwerkt en dat de snelheid er door een stapeling van eisen flink wordt uitgehaald. In deze tijd van woningnood past het niet om met extra eisen de bouw te vertragen. Immers bij alle drie de partijen - huurders, gemeente en woningcorporaties - staat het versnellen van de bouwproductie als prioriteit nummer 1.

Inmiddels maakt het HoZ zich écht druk over de voortgang. De stapeling van eisen neemt niet af, maar toe. Met name maakt het HoZ zich zorgen over een van die eisen: cultuur-historische waarde. Dat gaat om hoe er vroeger geleefd werd en het behoud van wat er vroeger was, in bouwstijl en in stratenpatroon. Dat speelt nu vooral in de vooroorlogse buurten, maar de kaarten voor de naoorlogse buurten zijn al in de maak. Die eis is zo langzamerhand allesbepalend geworden. Het gaat vooral om het behouden van wat er ooit was en maar heel beperkt over wat toekomstige generaties nodig hebben. Het HoZ is van mening dat het strikt voortzetten van dit beleid de voortgang remt van tal van (ver)nieuwbouwprojecten en daarmee de groei van het aantal sociale huurwoningen.

Onno Elema, voorzitter HoZ: “Hoe mooi zou het zijn als alle partijen meewerken om de woningnood te verhelpen. Natuurlijk is geschiedenis iets dat niet vergeten mag worden, maar het mag niet te kosten gaan van de bouw woningen die zo broodnodig zijn. Wil Zaanstad haar jeugd behouden en daarmee ook de toekomst, dan zal er echt iets moeten gebeuren. Wij zeggen bouwen, bouwen en nog eens bouwen.”

De corporaties kunnen hun geld – dat wordt opgebracht door de Zaankanters met de kleinste portemonnee - maar een keer uitgeven. Wat de HoZ betreft gaat die euro bij voorkeur naar de kwaliteit en de groei van sociale huurwoningen. Het strikt voortzetten van dit beleid remt zowel de voortgang, de beschikbaarheid als de groei van het aantal sociale huurwoningen.

Ria Bruggeman, bestuurslid HoZ: “Zoals het volgens de Overlegwet past, stelt een woningcorporatie samen met de bewonerscommissie een plan op voor de vernieuwing van hun buurt. Dat gaat heel zorgvuldig. Met draagvlakmetingen wordt bepaald of huurders zich vinden in de vernieuwing. Na veel overleg leidt dat tot een voorstel voor een duurzaam ontwerp, waar de huidige bewoners achter staan en waar ruimte is voor nieuwe bewoners. En als we daar dan een vergunning voor aanvragen, dan blijkt dat dit alleen lukt als we ‘krullen en tierlantijnen’ toepassen. Of dat een dakkapel, waarmee de bovenverdieping echt bruikbaar wordt, niet mag, omdat het juist in vroeger tijden ook ‘sober’ was. Daarmee ga je echt op de stoel van de bewoners zitten. En wordt het ontwerp er voor ons niet beter op. Dat steekt.”

Lida Koning, bestuurslid HoZ: “Laat de keuze voor hoe een woning wordt opgeknapt, of het nu nieuwbouw of renovatie is, bij de corporaties en huurders. Zoals we dat ook hebben afgesproken. Stop met al die extra eisen. Vertrouw erop dat wij met onze samenwerkingsafspraken in de hand, het beste voor ogen hebben. Zowel voor het Zaanse karakter, als voor mensen met een kleine portemonnee.”

Steun de oproep van het HoZ
Lida Koning, bestuurslid HoZ: “Als huurderorganisaties hebben wij er bij de gemeente op aangedrongen de cultuur-historische belemmeringen voorlopig in de ijskast te plaatsen. Wat ons betreft blijft ons standpunt overeind: stop hiermee! Uiteraard met respect voor cultuur en historie, maar niet ten koste van onze toekomstige generaties. Want het kan toch niet zo zijn, dat het in Zaanstad echt zo is dat degene met een kleine portemonnee de cultuur historie betaalt? Wij roepen alle inwoners van Zaanstad op om ons hierbij te steunen.”

Steun aan het HoZ kan door voor 5 december uw stem achter te laten op de website van een van de corporaties in Zaanstad: www.parteon.nl/iksteunhoz

REACTIE Rochdale, ZVH en Parteon
De Zaanse corporaties maken zich, net als het Huurdersoverleg Zaanstreek, zorgen over de stapeling van eisen, waaronder cultuurhistorische waarde. De huidige wooncrisis is ons een doorn in het oog, we willen vaart maken in de (ver)nieuwbouw van sociale huurwoningen om in deze wooncrisis zoveel mogelijk mensen een thuis te bieden.

In verschillende buurten in de Zaanstreek willen we aan de slag, maar zeker in de vooroorlogse buurten beperken de eisen voor cultuurhistorische waarde onze realisatiekracht. In alle projecten willen we tot gedragen keuzes komen, altijd met respect voor het Zaans verleden. Wijken duurzamer, comfortabeler en vitaler maken, zonder in te leveren op de cultuur-historische uitstraling. Maar bovenal moeten we tempo maken en samen met partners kijken hoe we kunnen versnellen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl