Interpellatiedebat zorgt voor eensluidende conclusie in raadszaal

Gepubliceerd: 06-07-2021 8:07

Interpellatiedebat zorgt voor eensluidende conclusie in raadszaal

ZAANSTAD - Het lekken van een logboek heeft eerder voor flink wat commotie gezorgd. Dat was er mede aanleiding voor om een interpellatiedebat te agenderen waarin de ambtelijke organisatie en de strijd in het stadhuis van Zaanstad op tafel moest komen. Onder voorzitterschap van Ruud Pauw (ROSA) werd dit debat gevoerd. Niet geheel open en bloot in de raadszaal, maar dat gedeelte toonde aan dat er opvallend veel eenheid viel te noteren. Onderzoek nummer 4 kan van start gaan.

Als het debat - aangevraagd door Harrie van der Laan (POV), Peter van Haasen (PVV), Marianne de Boer – Doeves (Lokaal Zaans), Patrick Zoomermeijer (SP/afwezig in de zaal), Juliette Rot (Democratisch Zaanstad/afwezig in de zaal), Sebnem Pancar (DENK) en Melchior Mattens (PvdD) - rond de klok van half negen verder gaat in openheid is door PVV vertegenwoordiger Haasen al gemeld dat naast de SP ook DZ zich heeft teruggetrokken als indiener van het verzoek tot debat.

Het besloten deel van de vergadering heeft hoe dan ook zalvend gewerkt. Wat er besproken is zal waarschijnlijk altijd geheim blijven al kan er altijd nog iemand/een partij een WOB-verzoek inzetten.

Bij de herstart is het Harrie van der Laan die rept over een verhelderende bijdrage achter de deur. Meteen gaat hij terug in de tijd en komt uit in het jaar 1992. Het jaar dat burgemeester Bruinsma aantrad. Zij voelde al snel aan dat het klimaat niet goed was. Uiteindelijk leverde dat twee rapporten op waaruit bleek dat de toenmalige - stukken kleinere - organisatie al niet vlot verliep. ‘Dat moet beter gaan functioneren’ was toen de conclusie. En ook nu ziet de raad en dus ook de stad en haar inwoners zich voor dat probleem gesteld.

Als lid van de commissie De Vries erkende Marianne de Boer dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd waar het haar wel verbaasde dat de raad niet goed op de hoogte werd gehouden. Corona was daar een oorzaak van, maar niet de hoofdoorzaak. De Boer riep op deskundigen er bij te halen. ‘Want zo komen we niet verder. We hebben hulp nodig.’ Zij haalde zandzakken strooiende ballonvaarders aan. Tevens benadrukte zij dat de raad ook in de spiegel zal moeten durven te kijken.

Voor Sebnem Pancar (DENK), eveneens lid van de commissie, was de vraag vooral wat de inwoners wel niet moesten denken van het geheel. ‘Het vertrouwen moet terugkeren.’

In een uitvoerige en bevlogen beantwoording was het de portefeuillehouder Jan Hamming die zich niet herkende in de ‘juffrouw Ooievaar’ positie van zijn voorganger Bruinsma. Hij voelt zich zeer verbonden met de stad en raad, signaleerde dat er heel veel gerealiseerd ‘ dat hij veel waardering heeft voor iedereen in het huis waar 1300 medewerkers hun tak vervullen. ‘Er ontstaat een nieuwe dynamiek. Fouten maken mag. ‘Het lekken is onacceptabel’ en nu er sprake is van een nieuwe start moet er een slag gemaakt worden. ‘We moeten als overheid weer naast de inwoners staan. Zie de crisis als kans. Samen op trekken en niet naar elkaar wijzen. De cultuur van afrekenen moet verdwijnen.’

Uiteindelijk werd besloten om de commissie De Vries van de oorspronkelijke zes leden terug te brengen tot nog vier. Jan de Vries, verguld met de naamgeving van de commissie, benadrukte dat vaart maken noodzakelijk is. ‘Een nieuw onderzoek op starten zorgt voor meer onrust.’

Marc Wit waarschuwde namens het CDA dat het gewenste tempo ook een risico inhoudt. ‘Want een onderzoek kun je maar een keer doen.’ Ook Wit toonde zich in navolging van ROSA’s Hans Kuijper (‘Wat een prima sfeer. Dit leek mij een ideale avond om het zomerreces in te stappen, maar we moeten donderdag nog een keer aan de bak’) zeer tevreden over het debat.

Wat nu rest is de benoeming van het kwartet raadsleden dat het verdere onderzoek zal aansturen. Zij worden aangevuld met twee ambtenaren en twee wethouders. Dat benoemen zal donderdag geschieden tijdens de laatste bijeenkomst voor het zomerreces. ‘Vaart maken’ blijft het parool.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl