Jeugdeducatiefonds toegevoegd aan hulpaanbod minimagezinnen

22-09-2020 13:49

Jeugdeducatiefonds toegevoegd aan hulpaanbod minimagezinnen

STREEK - Het Jeugdeducatiefonds is door de gemeente Zaanstad toegevoegd aan het hulpaanbod voor kinderen uit minimagezinnen. De eerste vier scholen kregen op maandag 21 september het certificaat uitgereikt door de directeur van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman en wethouder Songül Mutluer.

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Zo krijgen alle kinderen de kans om goed mee te kunnen doen.

Aanvragen voor het Jeugdeducatiefonds lopen via de basisschool, daar is goed zicht op de talenten en mogelijkheden van de kinderen. Het fonds vergoedt ondersteuning zoals huiswerkbegeleiding, kindercoaching en gezonde voeding op school. De vier scholen die als eerste zijn aangesloten zijn CBS Kleurenpracht, ICBS het ZaanPlein, OBS Kogerveld en OBS de Pionier.

Wethouder Songül Mutluer vertelt dat het Jeugdeducatiefonds een mooie aanvulling is op de bestaande voorzieningen voor kinderen in Zaanstad. "Want 13% van de kinderen groeit hier op in armoede, dit kan leiden tot stress en zorgen in een gezin, waardoor er minder aandacht is voor school. We willen dat zij net zoveel kansen krijgen op een goede start als ieder ander.”

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds stelt nadrukkelijk dat het creëren van gelijke kansen voor ieder kind van groot belang is. "Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties. Wij zijn dan ook heel bij, dat we door de bijdrage van de gemeente in Zaanstad kunnen starten op vier scholen.”

Het Jeugdeducatiefonds wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de ABN AMRO, Stichting Kinderpostzegels Nederland, particuliere giften en de Klasgenoten van het fonds.

Op www.samenvoorallekinderen.nl staan nog meer regelingen voor kinderen.

Op www.geldwijzer.zaanstad.nl staan ook andere regelingen voor Zaanse minima.

Op de foto overhandigen Hans Spekman en Songül Mutluer aan vertegenwoordigers van de vier Zaanse basisscholen het certificaat voor hun deelname aan het Jeugdeducatiefonds 

(foto van Pascal Fielmich, locatie OBS de Pionier).

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl