Knelpunten in afvalinzameling Saendelft

Gepubliceerd: 14-02-2020 9:02

Knelpunten in afvalinzameling Saendelft

ASSENDELFT - Een aantal leden van de gemeenteraad heeft, in samenwerking met een groep actieve bewoners in Saendelft, voorstellen gemaakt over de afvalinzameling in Saendelft. Bij de realisatie van de wijk is uitgegaan van ondergrondse inzameling van het huisvuil. Terugkomen op dit uitgangspunt levert de nodige knelpunten op bleek op de gisteren gehouden raadsvergadering. 

Als voor deze wijk dezelfde wijze van inzameling gaat gelden als voor de overige wijken met laagbouw ontstaat er een oerwoud van kliko’s waarvoor bij veel huizen geen ruimte beschikbaar is.

Het voorstel van de raad komt erop neer dat via de ondergrondse containers het vuil wordt gescheiden in de stromen die we ook in de rest van de stad zien. Hiervoor zal binnenkort een proef van ongeveer een jaar worden opgestart om na te gaan of een dergelijk systeem werkt.

Op verzoek van de bewoners zal een externe partij gedurende de proefperiode het PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken) afval checken of dit voldoet aan de normen. De externe partij wordt ingeschakeld om te voorkomen dat de indruk bestaat dat de slager zijn eigen vlees keurt.

Ondanks de extra kosten die deze oplossing met zich meebrengt kan het voorstel op brede steun uit de raad rekenen. Het CDA is trots op het maatwerk dat hiermee geleverd kan worden. DZ waarschuwt wel voor de precedentwerking. 'Dat risico brengt maatwerk nu eenmaal mee' was de conclusie.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl