Koers voor energietransitie industrie uitgezet

Gepubliceerd: 05-07-2020 14:07

Koers voor energietransitie industrie uitgezet

STREEK - Bijna dertig bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda. Zij zijn de koplopers in de energietransitie en spelen een sleutelrol om van het gebied de groene stekker voor de regio te maken. De ambities zijn groot, samen kunnen we die realiseren, zo blijkt uit het regioplan Noordzeekanaalgebied.

Op 30 juni zijn alle Regioplannen aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Na het lezen van de plannen reageerde Wiebes verheugd. “Uit de geplande projecten blijkt dat de bedrijven meer CO2-reductie voorstellen dan de gestelde doelen. We hebben dit soort plannen nodig om onze klimaatdoelen te halen en ons een weg uit de crisis en naar nieuwe groei en innovatie te investeren.’’

Het Regioplan NZKG geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van industriële CO2-emissie reductie en energiebesparing in het Noordzeekanaalgebied. CO2 reductie is haalbaar. Uit de projecten van de bedrijven blijkt dat de initiatieven van de bedrijven kunnen zorgen voor een CO2-reductie van bijna 15 megaton (Mton). Dit is ruim boven de gestelde ambitie van 4,2 Mton voor het Noordzeekanaalgebied. Het grootste deel van deze reductie wordt gerealiseerd met de projecten van Tata Steel (samen 7,4 Mton) en de sluiting van de Vattenfall Hemweg-kolencentrale (CO2-reductie van 2,5 Mton).

Enerzijds geven bedrijven aan dat het Regioplan kansen biedt. Ruud Stevens, projectmanager Herontwikkeling Hemweg bij Vattenfall vertelde hierover het volgende. ‘‘Onze planning is sterk afhankelijk van externe factoren zoals marktvraag, overheidsbeleid en de snelheid waarmee de regionale infrastructuren ontwikkelen. We zoeken actief contact met andere partijen en stakeholders om samen op te trekken binnen deze onderwerpen.’’ Anderzijds geeft het plan inzicht in de inspanningen van de bedrijven voor verlaging van CO2 uitstoot en weergeeft het de knelpunten en randvoorwaarden die de realisatie en voortgang van projecten belemmert. Jona de Kruif, manager bij Bunge constateerde dit. ‘‘Het vereenvoudigen van de regelgeving, het versnellen van het vergunningstraject en een platform om vraag en aanbod te koppelen, zijn essentieel om de transitie naar de circulaire economie te versnellen’’.

Met het Regioplan NZKG is een belangrijke stap gezet om de energietransitie versneld en succesvol te realiseren.

Webinar over Regioplan NZKG
Op woensdag 1 juli vond een webinar plaats waarin overheden en bedrijven in gesprek gingen over het Regioplan NZKG. Ook gaven subsidie-experts van de Rijsdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) informatie over subsidies voor energietransitie plannen bij bedrijven. Het webinar is vanaf maandag 6 juli terug te zien via www.noordzeekanaalgebied.nl.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl