Koninklijke Onderscheidingen nu compleet

05-07-2020 11:58

Koninklijke Onderscheidingen nu compleet

ZAANSTAD - De traditionele zenuwen waren bij alle decorandi al verdwenen. Bijna alle Zaankanters die Koninklijk onderscheiden werden hadden al bezoek gehad van burgemeester Hamming en zijn vrouw. Wat restte was de z.g. alternatieve lintjesregen. Deze heeft voornamelijk plaatsgehad in het Zaantheater (tien lintjes), maar ook nog op twee andere locaties t.w. St Michael College en de Snuiverstraat in Krommenie.

Op het Sint Michaelcollege was het vrijdag 3 juli Chris van Koppen (zie foto) die een lintje ontving terwijl Martin Laten (zie gezinsfoto) zaterdag 4 juli er een in Krommenie kreeg uitgereikt.

Voor de goede orde natuurlijk nog even zoveel mogelijk achtergrond informatie over de gedecoreerden

Ridder in de Orde van de Oranje Nassau

 • Louise Verra (1948) is medeoprichter en voorzitter van de Zaanse Stichting Dierenzorg. Ook was ze tot 2019 bestuurslid van de lokale omroep RTV Zaanstreek. Ze is actief lid van de Soroptimistenclub Zaanstreek en bestuurslid van de Rotaryclub Zaanstad en de drijvende kracht achter het lesprogramma 'Muziek Maakt School'. Verra is ook nog actief bij de organisatie van ‘(Z)aan de Wandel’, de fondsenwerving van de jaarlijkse kortebaan draverij en van het jaarlijkse evenement voor schoolgaande kinderen ‘Optimist on tour’. Ook was ze medeorganisator van Sail 2015. Sinds 2015 is Verra actief als secretaris bij de Stichting Babel en is al 25 jaar vrijwilliger bij de Prinsenstichting. Ze was betrokken bij de verzelfstandiging van Buurthuis De Pelikaan en ruim 10 jaar bestuurslid.

Lid in de Orde van Oranje Nassau
 • Chris van Koppen is vanaf 1995 bestuurslid van de Onderwijsstichting St. Michaël, waarvan de laatste twintig jaar als voorzitter. Daarmee is hij één van de weinige bestuurders in Nederland, die al zo lang onbezoldigd het voorzitterschap van een stichtingsbestuur vervult. Hij heeft zich tijdens uw bestuursperiode ingezet voor de goede totstandkoming van het BOOZ (Bestuurlijk Overleg Onderwijs Zaanstad) en daarnaast ook voor een structureel overleg tussen zelfstandige scholen voor het voortgezet Onderwijs in de regio. Van Koppen is directeur-bestuurder van KunstLoc Brabant. Vanuit deze functie is hij voorzitter van de Raad van Twaalf, het samenwerkingsverband tussen de provinciale instellingen voor cultuureducatie en participatie.

 • Martin Luten is al twintig jaar betrokken bij buurt- en speeltuinvereniging Blok uit Krommenie. Volgens mensen die het weten kunnen, is hij bijna elke “vrije” minuut actief voor de vereniging. Eerst als voorzitter in het jeugdbestuur. De afgelopen 8 jaar als voorzitter van de vereniging. Luten organiseert jaarlijks het Sint feest, Bingo-bijeenkomsten, Carnavalsbijeenkomsten en toernooien. Daarnaast schrijft hij ook nog stukjes voor het clubblad en steekt hij ook letterlijk de handen uit de mouwen. Zo werkt hij aan het onderhoud van het clubgebouw en keurt hij ook periodiek de speeltuin. In 2015 heeft Luten de Landmacht ingezet om de speeltuin op te knappen (in het kader van Operatie Victorie). Datzelfde jaar werd in verband met het 70 jarig bestaan de bekende kinderartiest Dirk Scheele gecontracteerd. Gevolg: een uitverkocht plein vol blije kinderen én ouders. En in 2018 liet Luten een natuurijsbaan aanleggen op het schoolplein. Daarmee is nog het journaal gehaald. In 2019 haalde hij het Sinterklaashuis naar de vereniging. Ook dit was - met zo’n 900 blije kinderen - een daverend succes.

 • Ton Smit (1945) is sinds 1970 vrijwilliger bij de Jenaplanschool De Bijenkorf in Assendelft. Hij verzorgt daar de schooltuin en begeleidt de kinderen bij het zaaien en het oogsten en leert de kinderen over duurzaamheid en het zorgen voor en het hebben van respect voor de natuur. Hij is medeoprichter en voorzitter geweest van de Zaanse Energie Koöperatie. Tot op de dag van vandaag is hij daar nog vrijwilliger. Smit droeg zorg voor de controle van de standen en het onderhoud van de eerste Zaanse windturbine. Hij is bovendien vrijwilliger bij en bestuurslid van de vereniging het Kontakt Milieubeheer Zaanstreek (KMZ). Daar heeft u geholpen met het maken van de brochure en heeft hij bijgedragen aan de bouw van de locatie van de vereniging. Smit is daarnaast vrijwilliger bij het initiatief Transition Town Zaanstreek, waarbij het draait om het verduurzamen van wonen, werken en leven. De openbare moestuin de Rosarium Vriendentuin is een van de projecten die hieruit is ontstaan. Smit draagt zorg voor het onderhoud van deze tuin en coördineert de activiteiten. In 2013 won de heer Smit de Daam Schijf Prijs voor zijn inzet op het gebied van alternatieve energie, ruileconomie, natuur- en milieueducatie en tuinieren. Ook won hij in 2009 de vrijwilligersprijs van de gemeente Zaanstad.

 • Jan Kerssens (1954) is een man van cijfers. Hij heeft als vrijwilliger op diverse plaatsen de rol van penningmeester vervuld. Zo deed hij dat bij Budoclub Krommenie, Atletiekvereniging Lycurgus, Stichting Feestcommissie Krommenie en de Stichting Sportevenementen Le Champion. Recentelijk zijn er nog twee organisaties bijgekomen, die op de financiële kennis en kunde van Kerssens kunnen rekenen: Stichting Krommenieër Woudpolder en de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.
  Overigens stopte de inzet van de heer Kerssens niet bij de rol van penningmeester. Ook voor de Wielersportbond NTFU heeft Kerssens zich jarenlang belangeloos ingezet.

 • Gera de Jager (1951) rijdt al sinds 1979 al chauffeur op de Dierenambulance bij de Zaanse Stichting Dierenzorg. Dat deed ze tot haar pensioen, in 2018, naast haar fulltime baan bij de Gemeente Zaanstad. Dat betekende vele uren per week op pad, ook in de avond en nachtelijke uren. Daarnaast was De Jager ook nog eens één van de oprichters van de Verenging Dierenambulance Zaanstreek.

 • Mies Agsteribbe (1930) was bijna 30 jaar vrijwilliger bij de Schorerstichting in Amsterdam. Ze was daar buddy voor cliënten die stervende waren aan AIDS. Een rots in de branding en een luisterend oor, zowel voor cliënten als voor de nabestaanden. Ze was chauffeur en begeleidde cliënten naar het ziekenhuis, ze deed samen boodschappen en bereidde het eten. Al jarenlang is mevrouw Agsteribbe ook vrijwillig actief bij Hospice De Schelp in Krommenie. Eerst was ze gastvrouw en zorgvrijwilliger en de laatste jaren kookvrijwilliger. Gedurende 10 jaar is mevrouw Agsteribbe voor twee tantes mantelzorgster geweest. Hetzelfde deed ze voor een vriendin en oud collega. Ook voor twee dementerende buren was ze mantelzorgster.

 • Anneke Röhling-van der Hammen (1943) zet zich al vele jaren, als lid van de Soroptimistclub Zaanstreek, in voor rechten van vrouwen en meisjes. In het bijzonder heeft ze zich ingezet bij het ondersteunen van vluchtelingen via de UAF, de stichting voor Vluchteling-Studenten, en heeft met name rechtenstudenten begeleid. Daarnaast stond mevrouw aan de wieg van het Platform Church Mediation en werd al snel na de oprichting de voorzitter van dit landelijke Platform. Mede door mevrouw Rohling- van der Hammen is mediation binnen de kerken een geaccepteerde methode geworden om met conflictsituaties om te gaan. Later ging ze zich ook vrijwillig inzetten voor de ‘eigen’ Koger Kerkgemeente. Ze werd al snel tot voorzitter van de kerkenraad van de Hervormde gemeente Koog-Zaandijk benoemd.
  Ze had een belangrijke rol bij de vormgeving van de maatschappelijke rol van de Kogerkerk en was onder meer de inspirator en organisator van de Zincafé's. Ook is ze zich actief in gaan zetten om inloophuis en diaconaal centrum De Bron in Poelenburg van de grond te krijgen. Met juridische kennis en ervaring biedt ze ook nú nog ondersteuning aan dit prachtige initiatief.

 • Ria Nijmeijer (1946) is al heel lang vrijwilliger bij de Vrije Evangelische Gemeente Maranatha te Zaandam. Ze was van 2006 tot 2010 Diaken en sinds 1980 voorzitter van de vrouwenvereniging Dorcas. Daarnaast is Nijmeijer sinds 2015 bij toerbeurt de meewerkend teamleider bij Het Lunchpunt, dat een maaltijd verzorgt voor minderbedeelden, ouderen en mensen die behoefte hebben aan contact. Ze is ook al 20 jaar vrijwilliger bij Stichting De Herikon te Putten. Die stichting organiseert christelijke zomerkampen, waar ze jaarlijks gedurende een week de maaltijden verzorgt. Tot slot is ze ook al jarenlang vrijwilliger bij de Stichting Tot Heil des Volks. In het begin begeleidde ze daar voormalige prostituees en sinds een paar jaar ondersteunt ze daar het secretariaat.

 • Inge Bosman (1953) is bij het museum Het Noorderhuis op de Zaanse Schans jarenlang vrijwilliger geweest. Daar adviseerde ze over de inrichting van de tentoonstellingen en verzorgde de communicatie-uitingen. Ook is Bosman lange tijd vrijwilliger geweest bij het Honig Breethuis te Zaandijk. Bij het Zaans Museum heeft ze onderzoek verricht naar de textielcollectie uit de Zaanstreek en de collectie beschreven.
  Bosman is ook nog vrijwilliger geweest bij de Nederlandse Kostuum Vereniging en de Stichting kostuumschouw Amsterdam Museum.
  Tot slot is Bosman mede-oprichter van de Zaanse Kaper en nog steeds de drijvende kracht achter deze kostuumvereniging. Vanaf 1994 maakt ze zelf de historische kostuums. Ze heeft heel veel onderzoek gedaan naar de Zaanse kostuums, organiseert exposities, geeft presentaties en begeleidt leden in het maken van replica-kostuums.

 • Aart van den Berge (1935) is al vanaf 1974 vrijwillig actief bij atletiekvereniging Lycurgus. Hij is daar jurylid, wedstrijdleider èn scheidsrechter en actief in die functies bij zowel regionale als nationale atletiekwedstrijden. Ook was hij looptrainer en actief bij de Maandagavond Prestatiewedstrijden voor de jeugd. In 1978 nam Van den Berge het initiatief om een oud papier container te plaatsen bij de club, bedoeld om geld in te zamelen voor een nieuw clubgebouw en tot op heden is hij nog steeds betrokken bij de inzameling van oud papier.
  Naast alle activiteiten voor de atletiek is Van den Berge ook nog eens actief als vrijwilliger bij de Zaanse Schans en het Zaans Museum, waar hij rondleidingen verzorgt.

 • Frank van den Nieuwendijk (1970) was pas 17 jaar toen hij sportschool S. van den Nieuwendijk in Zaanstad overnam van zijn vader, die op jonge leeftijd overleed. Sindsdien is hij -nu al ruim 30 jaar - actief om de budosporten (de verzamelnaam van alle Japanse vechtsporten/krijgskunsten) en de toegankelijkheid van deze sporten in Nederland te bevorderen. De heer van den Nieuwendijk geeft zelf les en daarnaast verzorgt hij ook diverse demonstraties en clinics voor de bond en levert daarnaast ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de karatesport in Nederland. Hij was vele jaren examinator bij de landelijke KBN danexamens en fungeerde als organisator bij jaarlijks terugkerende KBN evenementen. De heer van den Nieuwendijk zet zich ook in op maatschappelijke gebied. Hij begeleidt bijvoorbeeld regelmatig jonge kinderen (individueel) met gedragsmoeilijkheden.
  De sportschool een samenwerkingsverband met een middelbare school, waarbij leerlingen worden begeleid die hebben gekozen voor het vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij). Bovendien is de sportschool van de heer van Nieuwendijk al jarenlang het adres waar onder meer handhavers van de Nationale Politie les in zelfverdedigingstechnieken krijgen.

FOTO'S GEMEENTE ZAANSTAD/PASCAL FIELMICH

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl