Krokodillentranen, een ton en een keuze

Gepubliceerd: 09-09-2021 21:09

Krokodillentranen, een ton en een keuze

ZAANSTAD - Stel nu dat je naar het gemeentehuis gaat omdat de gemeenteraad van Zaanstad op basis van artikel 2.61, lid 3 Mediawet 2008 het Commissariaat voor de Media nogmaals adviseert om uitstel te verzoeken teneinde beide partijen (Orkaan en RTV Zaanstreek) te verzoeken om samen te gaan en het gezamenlijk beleidsplan uit te voeren, met de financiële ondersteuning ter hoogte van € 98.356 welke gedekt is in de meerjarenbegroting 2022. En als je dan goed en wel op je stoel (of toch pluche) zit merkt dat er een amendement in de wandelgangen circuleert waarin de Orkaan al de uitverkorene is. Dan ben je op z’n minst verbaasd.

Het leverde vanavond in ieder geval genoeg vuurwerk op tussen partijen waarbij het discussieniveau ongeveer aan gaf wat onze stad aan volksvertegenwoordigers naar voren weet te brengen.

Het is De Orkaan welke aangeeft voor het nu beschikbare budget aan de slag te kunnen gaan als omroep. Een omroep met alleen een digitaal platform. Gelukkig is Piet Bakker zo genereus om alle vrijwilligers van RTV Zaanstreek een plek te gunnen bij zijn organisatie. Alle radio- en televisiemakers zullen ongetwijfeld gehoor geven aan die uitnodiging. De deur staat wijd open. Waar die gevestigd is weten de betrokkenen nog niet. De Orkaan is niet van de stenen en beperkt het tot PC’s in diverse vormen.

In de raadszaal liep de temperatuur in het debat naarmate de tijd vorderde stevig op. De stellingen zijn betrokken. Op 16 september volgt het definitieve besluit en een bericht richting de verantwoordelijke wethouder uit Velsen. Dan zal niemand van de coalitiepartijen of collegeleden al dat extra geld gevonden hebben dat geacht wordt nodig te zijn.

Het is voor de RTV Zaanstreek mensen een enorme teleurstelling dat het avontuur op deze wijze eindigt. Het verleden is de molensteen die om de nek van de huidige medewerkers hangt. Die steen breekt RTV Zaanstreek nu op. Het betekent dat talrijke groeperingen in Zaanstad binnenkort zonder platform zitten. De diversiteit krijgt op deze manier een lelijke knauw. Het zal ongetwijfeld leiden tot onrust op diverse fronten.

Deze soap zal ongetwijfeld een vervolg krijgen. Op de foto dirigeren twee bestuursleden van de Orkaan ogenschijnlijk de gemeenteraad.

Kees Klinkenberg

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl