Kwaliteit bomen Saendelft-West deels ondermaats

25-11-2020 10:43

Kwaliteit bomen Saendelft-West deels ondermaats

ASSENDELFT - In de wijk Saendelft-West is door de gemeente Zaanstad geconstateerd dat bijna alle bomen groeiproblemen hebben, waardoor deze niet kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Volgens de gemeente zijn er fouten gemaakt bij het ontwerp en de aanleg van de bomen.

Na constatering van deze gebreken heeft de gemeente reeds in oktober 2014 CV GEM Saendelft , als opdrachtnemer van Saendelft, aansprakelijk gesteld. Medio 2019 is de gemeenteraad hierover door het college geïnformeerd. Gesprekken met de GEM hebben helaas niet geleid tot de voor de gemeente gewenste uitkomst. Dat maakt dat Zaanstad naar de rechter zal stappen.


Toelichting
Het verzoek aan de rechter is om een voorlopig deskundigenbericht uit te brengen.
In een eerdere (pre-gerechtelijke) fase hebben zowel de GEM als de gemeente Zaanstad een eigen deskundige ingeschakeld, maar dit heeft niet geleid tot een oplossing van het geschil. In een dergelijke situatie waarbij de partijen – gesteund door een ingeschakelde deskundige – toch tegenover elkaar blijven staan, is de keuze van de rechter vaak het aanstellen van een derde deskundige. Door zo’n verzoek nu zelf rechtstreeks aan de rechter te doen, wordt vertraging in de procedure voorkomen. Alle onderzoeken en resultaten die voortkomen uit het deskundigenbericht kunnen worden gebruikt in een latere rechtszaak.

Bomen die buiten de claim vallen
De afgelopen periode heeft de gemeente, in het kader van het opstellen van het deskundigenbericht onderzocht welke bomen het goed doen, welke niet en wie daarvoor verantwoordelijk is. De bomen die buiten de claim vallen (rood op de tekening) en het niet goed doen, zullen door de gemeente worden vervangen. Dit zal eind dit jaar of het voorjaar 2021 worden uitgevoerd.

Financiële en Juridische consequenties
Een uitspraak van de rechter is voor de gemeente een objectieve uitspraak over de afhandeling van de schade. Het aandeel van de gemeente Zaanstad in de herplantkosten bomen Saendelft is vanaf de Begroting 2017 opgenomen in het MIP Openbare ruimte en sindsdien via wijzigings- en nieuwe begrotingsbesluiten vooruit geschoven in het MIP Openbare ruimte.

Aanpak/uitvoering
Bewoners in Saendelft worden geïnformeerd over de herplant van bomen die buiten de claim vallen. Er wordt verder niet door de gemeente gecommuniceerd over de schadeclaim richting de GEM.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl