Laatste groet en afscheid nemen van pastoor Goedhart

30-11-2020 10:06

Laatste groet en afscheid nemen van pastoor Goedhart

ZAANDAM - Het nieuws dat pastoor André Goedhart van de Sint Bonifatiusparochie in Zaandam op 82-jarige leeftijd is overleden heeft velen geraakt. Hij was al enkele weken ziek, maar zijn heengaan betekent een groot verlies voor de katholieke gemeenschap in de Zaanstreek. Hij heeft altijd met hart en ziel gewerkt voor de gemeenschap en te midden van hen die aan zijn pastorale zorg waren toevertrouwd.

Waar velen denken dat André Goedhart een geboren en getogen Zaankanter was weten anderen dat hij werd geboren in Alkmaar, op groeide in Medemblik en ruim 52 jaar geleden als priester werd gewijd. Zijn oorspronkelijke ambitie was missionaris te worden in Angola. Zover is het nooit van gekomen. Zijn hele priesterlijke leven is hij verbonden gebleven aan en in het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Het overlijden van pastoor Andreas Franciscus Maria Goedhart betekent dat een zorgzame en bezielde priester ‘zijn’ Bonifatiuskerk en het Parochieverband Zaanstreek verlaten heeft. Pastoor Goedhart was de Heer en Zijn Kerk, Maria onze Moeder, en de mensen die hij diende, zeer toegedaan. Liefst 53 jaar was hij priester. Na een ziekteperiode van een aantal weken is pastoor Goedhart op de vroege ochtend van donderdag 26 november overleden.

‘Met emeritaat gaan’ of ‘terugtreden’ kwam in zijn woordenboek niet voor. Nog altijd was André Goedhart op zijn 82-jarige leeftijd actief werkzaam als pastoor, in samenwerking met overige pastores in de regio en veel vrijwilligers binnen vooral de Bonifatiusparochie, die na zijn aantreden in 1985 en onder zijn pastoraat toch weer tot een bloeiende geloofsgemeenschap mocht uitgroeien.

Deze gemeenschap zal haar dierbare pastoor Goedhart zeer gaan missen. 'Daardoorheen zijn zij dankbaar voor zijn gezegende priesterleven en dat hij zijn roeping met zo grote trouw tot het laatst heeft mogen beleven. Wij vragen gebed voor hem, dat hij nu bij Jezus, de Goede Herder, mag rusten' zo valt te lezen in het in memoriam op de website van Katholiek Zaanstreek Zuid.

Daar ook staat dat een ieder die hiervan gebruik wil maken gelegenheid geboden wordt tot gebed, een laatste groet en afscheid te nemen van pastoor Goedhart. Dit zal inachtneming van de basis-coronamaatregelen vandaag plaatshebben in defilé-vorm, in de St.-Bonifatiuskerk, Oostzijde 12 te Zaandam op maandag 30 november van14.00 uur tot 16.00 uur èn 18.00 uur tot 20.00 uur.

De dankviering bij de uitvaart zal op donderdag 3 december om 12.00 uur worden opgedragen en mag wegens de coronacrisis alleen door genodigden worden bijgewoond maar zal via livestreaming te volgen zijn: https://uitvaartmetbeeld.nl/uitvaart/pastoorgoedhart/


Er wordt aan de Oostzijde bij het kerkplein een levende erehaag gevormd, op het moment dat het lichaam van de overledene in de rouwauto richting Peperstraat naar het rouwcentrum zal worden overgebracht alwaar verder geen samenzijn meer volgt.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl