Laatste raadsvergadering 2020: op naar mooi en gezond 2021

Gepubliceerd: 15-12-2020 21:12

Laatste raadsvergadering 2020: op naar mooi en gezond 2021

WORMERLAND - Noodgedwongen kwam de gemeenteraad van Wormerland dit keer via de digitale snelweg bij elkaar. Dat leverde nagenoeg geen problemen op. Slechts een volksvertegenwoordiger moest op het laatste moment toch naar het gemeentehuis voor een werkende computer. In de vergadering tien raadsleden hetgeen betekende dat het forum aanwezig was. Grote afwezigen de fracties van de POV en VLW die hebben aangegeven tegenstander te zijn van digitaal vergaderen.

Na het maken van de nodige afspraken opende burgemeester Michel de Jong de vergadering. Vanwege druk op het akkoord op het raadsvoorstel Wijziging statuten SPOOR wegens fusie met OPSO werd dit punt naar voren gehaald op de agenda. Er moest deze avond ondertekend worden. Het aangekondigde amendement werd vanwege het ontbreken van de indiener niet behandeld.

In de mededelingen kregen de aanwezigen de hartelijke groeten van Jan Rijken (50 jaar getrouwd). De wethouders Van Waayen en Berkhout gaven nog een korte toelichting op zaken die uit hun portefeuille kwamen.

De heer Doorn (GL) meldde dat er een fusie aanstaande is tussen de POV en VLW. ‘Daarover zijn wij via een filmpje op de hoogte gesteld. ‘Toch vreemd dat de partijen dan niet digitaal willen vergaderen.’

Als inspreker was er de heer Jan van de Broek namens de Huurders voor Huurders, een onderdeel van WormerWonen. Hij meldde een groot struikelblok in de vorm van de verhuurdersheffing.

In het vragen halfuurtje was het de heer Sanders (VVD) die een opmerking had over de zorgvuldige keuze bij de politie. Hij vroeg zich o.a. af of een aangifte door de politie naast zich neer gelegd kan worden. Omdat de voorzitter van deze avond ook portefeuillehouder is verleende deze zichzelf de vrijheid een kort antwoord te geven. Dit tot volle tevredenheid van de vragensteller.

Vervolgens konden alle overige punten vlot worden afgewerkt en was er sprake van weinig stemverklaringen waardoor er diverse unanieme en een enkele algemene aanname viel te noteren

Al om 21.05 uur kon de burgemeester de vergadering af sluiten en wenste iedereen, nadat zij haar sombere gevoel over dit jaar had geuit, in haar slotwoord een mooi en gezond 2021 toe.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl