Leefbaarheid Zuiddijk en omgeving in gedrang

10-01-2022 11:15

Leefbaarheid Zuiddijk en omgeving in gedrang

ZAANSTAD - Namens de fractie van de Socialisten is het Roland van Braam die zich afvraagt hoe het staat met de leefbaarheid op en rond de Zuiddijk en omgeving. Dat heeft er toe geleid dat hij namens zijn fractie schriftelijke vragen over stand van zaken over de leefbaarheid van Zuiddijk en omgeving heeft ingediend en signaleert hij een soort meldingsmoeheid in de stad.

'Vanaf 2019 brengen de Socialisten de leefbaarheid op en om de Zuiddijk te Zaandam onder de aandacht van B&W' opent Van Braam (eerder SP afgevaardigde in de raad) zijn lijst. 'Onder de ondernemers en bewoners leeft al jaren een gevoel van onmacht, vanwege de verpaupering van hun woon- en leefomgeving. Door middel van een rondleiding door de buurt hebben zij dit onder de aandacht gebracht. De bewoners en ondernemers hebben hun zorgen ook bij de gemeenteraad geuit. Dit heeft geleid tot zoomsessies met ambtenaren en B&W.

Er zijn een aantal toezeggingen gedaan aan de raad en aan bewoners en ondernemers, zoals het aanpakken van ‘laaghangend fruit’ door wethouder Slegers. Het college van B&W heeft de aanpak van misstanden op de Zuiddijk belegd bij een integraal team. November 2020 is door burgemeester Hamming toegezegd dat een technische presentatie met de resultaten zou volgen.

Een veel gehoorde klacht van bewoners en ondernemers is dat ze ‘meldingsmoe’ zijn. Ze zien geen resultaten na klachten en meldingen, ondanks de oproep van burgemeester Hamming om meldingen te doen bij overlast. De moedeloosheid is te begrijpen. Wanneer meerdere meldingen worden gedaan van bijvoorbeeld dumpingen van afval en deze keer op keer niet door de gemeente worden opgepakt, neemt de geloofwaardigheid als overheid af.
Helaas zijn de voorbeelden op de foto’s geen incidenten. Na melding ligt het afval na een week nog steeds op de Touwslagerstraat te Zaandam.'

Dat alles overwegende komen de Socialisten tot de volgende vragen aan het college van B&W:
1) Hoe gaat u als gemeente ervoor zorgen dat u een betrouwbare overheid bent?
2) Hoe gaat u als gemeente meldingen sneller en beter afhandelen?
3) Begrijpt u de frustratie van bewoners en ondernemers die inmiddels ‘meldingsmoe’ zijn? Zo ja, graag toelichten.
4) Wethouder Slegers heeft toegezegd dat het ‘laaghangend fruit’, zoals verlichting van de Burchtgalerij, zou worden aangepakt. Wat is de reden dat na anderhalf jaar het ‘laaghangend fruit’ nog steeds niet is aangepakt?
5) Welke punten zijn tijdens de zoomsessies met bewoners en ondernemers opgehaald?
6) Kunt u een tijdspad geven waarbinnen zaken die aan de orde zijn gekomen bij de zoomsessies over de Zuiddijk en omgeving aangepakt gaan worden?
7) De toezegging van burgemeester Hamming, ruim 1,5 jaar geleden, om een technische presentatie te geven, met een aanpak van misstanden op de Zuiddijk door een integraal team is niet nagekomen. Graag een toelichting waarom dit niet is gebeurd en wanneer dit staat gepland?
8) Op welke wijze heeft de gemeente oog voor de leefbaarheid van de Zuiddijk en omgeving?
9) Op welke wijze houdt u contact met bewoners en ondernemers?
10) Hoeveel ondermijnende zaken zijn door het integraal team op en rondom de Zuiddijk aangepakt in de afgelopen 1,5 jaar?
11) Is wethouder Slegers nog wel capabel en daadkrachtig genoeg als wethouder? Zie hoofdpijndossier Wilhelminabrug, Bokashi en de slepende kwesties rondom de Zuiddijk? Veel woorden, weinig daden!

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl