Lovende woorden voor scheidende burgemeester

Gepubliceerd: 13-03-2020 14:03

Lovende woorden voor scheidende burgemeester

WORMERLAND - In het gemeentehuis van Wormerland werd donderdagmiddag in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van burgemeester Peter Tange, die 20 jaar lang de ambtsketen van deze gemeente droeg.

In een bomvolle raadszaal, waar de burgemeester en zijn vrouw prominent in het midden van de kring waren neergezet, liet een aantal sprekers hun licht schijnen over de hoogtepunten van zijn langjarige carrière. 


De rij werd geopend door Commissaris van de Koning, de heer Arthur van Dijk. Tange had gevraagd of de sprekers het vooral luchtig en een beetje kort wilden houden en daaraan werd door Van Dijk en de overige sprekers gehoor gegeven. De grote brand van 2003 bij ADM werd gememoreerd, evenals zijn waarnemend burgemeesterschap in Landsmeer. Natuurlijk werd ook stil gestaan bij zijn rol als gids op de boten van de Poelboerderij. 

Hij bewees volgens de sprekers al die jaren dat hij sterk verbonden is met de gemeente zelf, maar ook met de omgeving, de regio en de prachtige natuur, waarover hij gedreven en met veel verstand van zaken kan spreken. Hij is een begenadigd verteller, zeiden de meeste sprekers. Daarnaast kenmerkt zijn optreden zich door zijn directe oprechte betrokkenheid en de menselijke maat. 

Na Arthur van Dijk sprak ook Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad lovende woorden. Hij memoreerde dat de promotie van de nieuwe beschuittoren in het centrum van Wormer, die mede tot stand kwam door het ijveren van de burgervader zelf en die gepaard ging met het uitreiken van beschuitbussen met een afbeelding van die toren, inmiddels ervoor gezorgd had dat hij al een aardige verzameling van die bussen thuis had. Ook liet hij niet onvermeld dat het een telefoontje van Peter Tange was, dat ervoor zorgde dat Zaanstad en Wormerland de intocht van Sinterklaas voor hun rekening namen, toen de animo daartoe bij andere steden niet zo groot bleek. Een fraai staaltje van samenwerking. 

Hij greep het feit dat Peter en zijn vrouw teruggekeerd zijn als inwoners van Zaanstad -ze hebben een appartement in Wormerveer betrokken- als een aansporing van de raad om dat voorbeeld maar te volgen en zich als gemeente aan te sluiten bij Zaanstad. Een grapje natuurlijk, dat door Ronald Hendriks, die de vergadering voorzat, lachend werd geïncasseerd, terwijl hij tegelijkertijd opmerkte dat die dagdroom gerust kon worden vergeten. 

Nadat na Hamming ook Hendriks uitvoerig had stilgestaan bij de vele kwaliteiten en wapenfeiten van de burgemeester sprak wethouder Kees van Waijen het burgemeesterspaar en de toehoorders toe. In een geestige toespraak memoreerde hij dat hij het was geweest die destijds de ambtsketen bij Peter Tange had omgehangen, daarmee hun jarenlange relatie bewijzend. 

Wethouder Jeroen Schalkwijk sloot de rij van sprekers namens raad en college van B&W. Hij had de eer en het genoegen om wereldkundig te maken dat de raad van Wormerland zijn burgemeester tot ereburger had benoemd. De bijbehorende speld met gouden lepelaar en de oorkonde werden onder luid instemmend applaus aan de burgemeester overhandigd. De burgemeester zelf verrichtte nog een laatste officiële daad door de loco-burgemeester Rob Berkhout de ambtsketen om te hangen, waarmee ook symbolisch een einde kwam aan 20 jaar burgemeesterschap van Wormerland. 

Peter Tange kreeg natuurlijk zelf het laatste woord. Natuurlijk dankte hij alle sprekers voor hun mooie woorden, voor hun fraaie cadeaus en hun steun, collegialiteit en samenwerking in de afgelopen jaren. Hij memoreerde zijn trots op de gemeente en op zijn inwoners. 

Een opvallend detail uit zijn dankwoord, waarbij hij refereerde aan de huisbezoeken die hij veelvuldig aflegde,  was de vermelding dat hij in zijn zittingsperiode ongeveer 2000 keer op bezoek was geweest bij gemeenteleden, die hun huwelijksjubileum of een bijzondere verjaardag vierden. Dat aantal was voor veel aanwezigen toch nog een verrassing.

Na zijn dankwoord sloot voorzitter Ronald Hendriks de bijzondere raadsvergadering.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl