Maatregelen voor veilige landelijke intocht Sint

05-11-2018 14:44

Maatregelen voor veilige landelijke intocht Sint

ZAANSTREEK – Nog een paar nachtjes slapen, en dan is het zover: Sinterklaas zet voet aan Zaanse bodem. Om de intocht goed en veilig te laten verlopen hebben burgemeester Hamming, de politie en het Openbaar Ministerie een aantal maatregelen genomen. Met als doel een ongestoord, feestelijk en veilig verloop.

In het gebied waar de intocht plaatsvindt gelden duidelijke regels voor bezoekers. Voor demonstraties zijn strikte voorwaarden vastgesteld. Het gebied waar de intocht plaatsvindt is aangewezen tot evenemententerrein. Dit terrein wordt afgezet met hekken en is alleen via toegangspoorten toegankelijk.

Huisregels

Voor de veiligheid van de bezoekers gelden er op het evenemententerrein duidelijke huisregels. Zo is er bij de toegangspoorten standaard sprake van tassen- en jassencontrole. Verder zijn agressie, discriminatie, intimiderende groepskenmerkende kleding en glaswerk verboden. Ook het gebruik van drones is niet toegestaan. Alleen de NTR mag, ten behoeve van de tv-uitzending, een drone gebruiken.

Geen wanordelijkheden
Voor demonstraties geldt dat ze geen wanordelijkheden mogen veroorzaken. Bij een evenement waar veel kinderen aanwezig zijn, is de tolerantie voor wanordelijkheden zeer laag. Kinderen mogen best iets meekrijgen van een demonstratie, maar zij hebben het recht om niet blootgesteld te worden aan gespannen situaties, verbale of fysieke confrontaties en andere grensoverschrijdende zaken. Daar wordt een scherpe grens getrokken.

Demonstratievakken
Wie wil demonstreren tijdens de Landelijke Intocht van Sinterklaas dient dat uiterlijk 72 uur van te voren aan te geven bij de gemeente. Alleen demonstranten met wie vervolgens goede afspraken kunnen worden gemaakt, wordt de mogelijkheid geboden om aan de looproute van Sinterklaas te demonstreren in speciaal daarvoor bestemde vakken.

Controle op alcohol of drugs
Voorschriften die gelden voor demonstrerende groepen zijn onder meer dat men in het aangewezen vak dient te blijven, zelf zorgt voor een ordedienst en geen gezichtsbedekkende kleding draagt. Ook mogen er geen gevaarlijke of brandbare materialen worden meegenomen, zijn alcohol en drugs verboden. Ook versterkt geluid is niet toegestaan. Indien voorschriften niet worden nageleefd, zal handhavend worden opgetreden. In het uiterste geval kan de burgemeester een demonstratie beëindigen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl