Meer kansen voor lokale ondernemers bij opdrachten gemeente

Gepubliceerd: 25-03-2021 10:03

Meer kansen voor lokale ondernemers bij opdrachten gemeente

ZAANSTAD - Dat sommige ambtelijke processen lang duren is genoegzaam bekend. De aanleiding in dit geval de Aanbestedingswet 2012 en het feit dat lokale ondernemers mee moeten kunnen doen bij aanbestedingen. Het is in de optiek van DZ, PvdA en VVD zaak dat de gemeente hierbij de belangen van de lokale (kleinere) ondernemers niet uit het oog verliest. Genoemde partijen hebben daar 13 november 2014 een motie (nr 80 Lokale ondernemers en gemeentelijk aanbesteden) voor ingediend ten tijden van de behandeling van de begroting 2015-2018 waar alleen de SP niet mee instemde. Nu eind maart 2021 komt er een vervolg op die motie.

De gemeente Zaanstad maakt in een persbericht bekend dat vorig jaar ongeveer 24% van de opdrachten van de gemeente gegaan is naar lokale ondernemers. Dit gaat om een bedrag van zo’n €30 miljoen. Dat is al een flinke hoeveelheid, maar de gemeente wil kijken naar manieren om lokale ondernemers betere kansen te bieden. Dat kan niet altijd, denk bijvoorbeeld aan opdrachten die Europees moeten worden aanbesteed, maar soms zijn er wel mogelijkheden. Daarom gaat de gemeente op zoek naar kansen om lokale ondernemers meer kansen te bieden bij aanbestedingen.

Burgemeester Jan Hamming erkent in dat bericht dat ondernemers hard worden geraakt door de coronacrisis. "Naast de landelijke en Zaanse maatregelen om ondernemers te steunen, kunnen we lokale ondernemers ook helpen met het verstrekken van overheidsopdrachten. We hebben bekeken in hoeverre lokale ondernemers worden betrokken bij de aanbestedingstrajecten en welke mogelijkheden er zijn om hen meer kans te geven bij de aanbestedingstrajecten. Daarbij moeten we natuurlijk goed rekening houden met aanbestedingsregels en –richtlijnen. Maar toch: we kunnen meer doen en dat doen we dus ook.”

Voorkeur voor lokale ondernemers
De gemeente gaat de voorkeur voor lokale ondernemers in geval van onderhandse aanbestedingen expliciet in het inkoopbeleid op te nemen. De informatievoorziening gaat de gemeente verbeteren zodat zoveel mogelijk lokale ondernemers benaderd kunnen worden waardoor ze een kans tot inschrijven op onderhandse aanbestedingen krijgen.

Andere voorbeelden van aanpassingen
Voor Europese aanbestedingen kan de gemeente extra inzetten op het attenderen van lokale ondernemers op Europese aanbestedingen, lokale informatiebijeenkomsten organiseren, werken met percelen zodat lokale ondernemers op onderdelen van de opdracht kunnen inschrijven en het stimuleren dat opdrachtnemers zoveel mogelijk met lokale ondernemers werken, naast lokale SROI-kandidaten.

Voor onderhandse aanbestedingen gaat de gemeente onder andere het inkoopbeleid aanpassen om meer focus te kunnen leggen op het uitnodigen en betrekken van lokale ondernemers. Ook komt er een online database voor lokale ondernemers, zodat ondernemers meer zichtbaar en beter vindbaar worden voor inkopers van de gemeente. 
Tot slot gaat de gemeente via (social) media aandacht besteden aan publicaties/vooraankondigingen en deze op de website ondernemen.zaanstad.nl publiceren.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl