Milieuvoorstel D66: centrum Zaandam verboden voor oudere auto's

Gepubliceerd: 04-10-2019 11:10

Milieuvoorstel D66: centrum Zaandam verboden voor oudere auto's

ZAANSTAD - In het Zaanstad beraad van donderdag 3 oktober kwam het agenda-intiatief ter sprake van D66 om in het centrum van Zaandam een milieu-zone in te stellen. Dit heeft tot gevolg dat oude, zoals de 'Lelijke Eend' op bijgaande foto, en meest vervuilende auto’s het centrum niet meer in mogen. Diverse partijen vragen zich af of dit wel nut heeft als de grote vervuilers zoals Tata Steel hun gang mogen blijven gaan.

Volgens de POV valt het niet aan een bewoner van de Herengracht uit te leggen dat hij niet meer in zijn oude auto zou mogen rijden terwijl er zo’n 700 vrachtauto’s over de Den Uylbrug rijden.

D66 had nog gehoopt van steun uit de hoek van ROSA en de SP. Die hoop bleek donderdag echter ijdel. De partijen willen wel maar stellen zoveel aanvullende eisen dat daarmee het voorstel onhaalbaar zal blijken. De SP stelt als voorwaarde dat er een opkoopprogramma koopt voor de bewoners van het gebied dat tot milieu-zone zou moeten worden omgedoopt. Deze bewoners zouden hun oude (vervuilende) beestjes aan de gemeente moeten kunnen verkopen, dat leidt tot een fors financieel risico.

Wethouder Slegers wil wel nagaan of het instellen van een milieu-zone onderdeel uit kan maken van het nieuwe mobiliteitsplan waarbij, wat hem betreft, heldere regels moeten gelden met een lange geldigheidsduur.

Nieuwe referendum
Ook kwam het nieuwe referendum van de gemeente Zaanstad aan de orde. Diverse raadsleden vinden dat ze onvoldoende mee zijn genomen in het opstellen van deze verordening, terwijl dat wel was toegezegd door het college. Burgemeester Hamming gaf aan dat in zijn optiek voldaan is aan het verzoek van de raad. ROSA is daar niet van overtuigd en kondigt de nodige amendementen aan.

Het voorliggend voorstel blijft een adviserend referendum, een correctief referendum is volgens de referendumcommissie wettelijk nog niet mogelijk. De uitkomst van een referendum over een onderwerp moet worden gezien als een advies aan de raad. De raad is formeel niet verplicht dit advies te volgen.

Vertraging of niet?
Uit het voorstel blijkt dat alleen de besluiten die al door de raad zijn genomen voor een referendum in aanmerking komen. Dit kan als gevolg hebben dat met de uitvoering van het besluit een bepaalde periode moet worden gewacht om de burgers de gelegenheid te geven met een referendum initiatief te komen. Volgens de VVD werkt dit zeer vertragend, gezien de feiten van de afgelopen jaren zal dat volgens POV en ROSA reuze meevallen.
Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl