Mogelijk 500.000 bezoekers per jaar naar Achtersluispolder door komst Tony's Chocolonely

30-11-2018 14:23

Mogelijk 500.000 bezoekers per jaar naar Achtersluispolder door komst Tony's Chocolonely

REGIO – De ontwikkelingen op en rond het bedrijventerrein Achtersluispolder volgen elkaar snel op. Zo wil Tony’s Chocolonely zich vestigen in Pakhuis de Vrede op de Achtersluispolder. Naast het hoofdkantoor wil de chocoladegigant een fabriek realiseren. 

Het geheel moet voor publiek toegankelijk worden zodat bezoekers de hele productieketen van boon tot reep kunnen beleven. Het chocoladepretpark moet ook een achtbaan krijgen en het Willy Wonka-gevoel geven zoals in de film Sjakie en de Chocoladefabriek. Tony’s heeft de ambitie om tussen de 250.000 en 500.000 bezoekers naar de ‘experience’ te trekken. De vestiging past in de plannen die Zaanstad heeft om het industriegebied te transformeren naar levendig woon-werkgebied.

Ambitie gemeente
,,Tony’s Chocolonely kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling de Achtersluispolder. Alleen al daarom juichen wij dit initiatief toe en helpen we het verder”, zegt wethouder Gerard Ram van MAAK.Zaanstad. ,,We hebben de ambitie om de Achtersluispolder te transformeren naar een levendig en stedelijk gebied voor werken en wonen. Pakhuis de Vrede zien we als een belangrijk icoon van dit gebied. Het is een markant en zichtbaar monument aan het Noordzeekanaal en dat moet zo blijven. In de plannen van Tony’s wordt dit beeld alleen maar sterker. We willen de oever van het Noordzeekanaal zo veel mogelijk openbaar toegankelijk maken en met de plannen van Tony’s kan dat. Bovendien zorgt het plan voor werkgelegenheid. Een dergelijk vernieuwend en duurzaam bedrijf past bij de Zaanstreek en is een aanwinst voor onze economie’.

Horeca en startups
Tony’s heeft al overeenstemming met CTVrede over de aankoop van het Pakhuis. Het op de locatie gevestigde container- en silobedrijf verhuist in z’n geheel naar bedrijventerrein HoogTij. Zo komt niet alleen de locatie op de Achtersluispolder vrij waardoor Tony’s haar plannen kan realiseren, maar ook blijft het bedrijf CTVrede voor Zaanstad behouden. In laatstgenoemd moet het hoofdkantoor komen. Daarnaast wil Tony’s mogelijkheden bieden voor huisvesting van maatschappelijk betrokken startups, een café/restaurant, congresfaciliteiten en leisure. En de wens leeft voor het plaatsen van twee productiegebouwen.

Samen op weg
De gemeente spant zich in om deze ontwikkeling van de grond te krijgen. Dat wil niet zeggen dat het pad voor het plan van Tony’s al geëffend is. Het plan voldoet nu nog niet aan de door de gemeente gestelde eisen op planologisch gebied. Beide partijen zien echter aanknopingspunten die het plan haalbaar maken. De komende zes maanden wordt duidelijk of de komst van Tony’s Chocoloneley definitief mogelijk is. De gemeente onderzoekt of de geplande fietsbrug naar Amsterdam en aanleg van fietsveilige route over de Achtersluispolder kan worden versneld.

Huisvesting in Achtersluispolder
Dat het gebied van de gemeente de volle aandacht krijgt bleek ook uit een collegebesluit van afgelopen donderdag. Het college start de procedure tot afwijking van het bestemmingsplan in de Achtersluispolder. Waarmee Zaanstad ruimte aan de ontwikkeling van een gebouw dat kan dienen als kortdurende huisvesting voor werknemers van Zaanse ondernemers zoals onder andere Ahold Delhaize die afkomstig zijn uit de Europese Unie.

Cruiseschepen op steenworp afstand
Op een steenworp afstand van de Achtersluispolder is er nog een interessante ontwikkeling te zien die werkgelegenheid kan opleveren voor Zaankanters. Zo kunnen er door de komt van een brug geen grote cruiseschepen meer bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) aan de Piet Heinkade (schuin naast het Centraal Station) aanleggen. In 2017 heeft Zaanstad in samenwerking met de gemeente Amsterdam de locatiekeuze van de PTA onderzocht waarbij de Coenhaven van alle mogelijke locaties de meest kansrijke locatie is. Die haven ligt net naast de Coentunnel aan de Amsterdamse kant.

In de raad van afgelopen donderdag kwam ook de PTA ook ter spraken. De ontwikkeling van het Zaanse bedrijventerrein is inmiddels in een verder gevorderd stadium gekomen. Waarbij Zaanstad geen aanleiding meer ziet het besluit van de PTA vestiging ten aanzien van de Achtersluispolder te heroverwegen. Daarom ligt er een verzoek aan de wethouder Haven van Amsterdam om met de wethouder NZKG van Zaanstad te overleggen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl