Na Marije Kool verlaat ook Jan Hovers Zaans Museum

16-10-2020 10:25

Na Marije Kool verlaat ook Jan Hovers Zaans Museum

STREEK - Binnen de organisatie van het Zaans Museum zijn er ingrijpende wijzigingen gaande. Zo neemt algemeen directeur Jan Hovers afscheid van het museum, maar heeft ook zakelijk directeur Marije Kool dit najaar afscheid genomen en start op 1 december 2020 als zakelijk directeur bij het Teylers Museum in Haarlem. Hovers verhuisde onlangs naar het oosten van het land om daar van zijn prepensioen te gaan genieten.

Begin 2021 zal algemeen directeur Jan Hovers na zes jaar het Zaans Museum verlaten. Hij laat het museum als bruisend instituut achter. Onder zijn leiding heeft hij het museum samen met Marije Kool – die in 2017 toetrad tot de directie – een enorme groei doorgemaakt.
‘Met heel veel plezier heb ik mij de afgelopen jaren mogen verdiepen in de Zaanse cultuur en historie. In dit misschien wel oudste industriegebied van Europa lijkt de ziel van Nederland te zijn vormgegeven. Het was een voorrecht het Zaans Museum voor en namens de Zaanse samenleving een tijd lang te mogen bestieren,’ zegt Jan Hovers.

Stevige inhoudelijke koppeling
In vijf jaar tijd verdrievoudigde het aantal bezoekers van 70.000 naar 200.000. ‘Jan Hovers heeft samen met Marije Kool het Zaans Museum tot grote hoogte laten stijgen. We zijn hen veel dank verschuldigd voor de grote inzet die zij hebben getoond voor het museum en de Zaanse Schans’, aldus Piet Middelhoven, voorzitter van de Raad van Toezicht. ‘Het Zaans Museum heeft zich de afgelopen jaren verbreed door een stevige inhoudelijke koppeling met de Zaanse Schans te realiseren met de opening van drie museumlocaties met levende geschiedenis – het Wevershuis, Kuiperij Tiemstra en het Jisper Visserhuisje en de gezamenlijke Zaanse Schans Card.’

Gestage bezoekersgroei
Hoogtepunten waren onder meer de aankoop van Monets’ schilderij ‘De Voorzaan en de Westerhem’ en de brief die Monet aan Pissarro schreef bij zijn aankomst in Zaandam (1871). Ook het uitbreiden van de kleine groep vrijwilligers tot meer dan honderd zeer betrokken vrijwilligers, waarvan een deel werd opgeleid in het uitoefenen en demonstreren van oude ambachten zoals het zeildoek weven op historische weefgetouwen, is een belangrijke ontwikkeling geweest. In 2018 werd door Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser de nieuwste dependance van het Zaans Museum geopend: het Hembrug Museum. Het Czaar Peterhuisje in het centrum van Zaandam, dat deel uitmaakt van het Zaans Museum, maakte tevens een gestage bezoekersgroei door.

Aanpassing directiestructuur
De Coronacrisis heeft grote impact en veroorzaakt een flinke daling in bezoekersaantallen en zeer beperkte inkomsten uit het MuseumCafé, de MuseumShop, arrangementen en zaalhuur. Dankzij ondersteuning vanuit de overheid komt het Zaans Museum zonder gedwongen ontslagen 2020 door; het museum kon tot tweemaal gebruik maken van de NOW-regeling en heeft voor het laatste kwartaal een ruimhartig steunpakket van het Ministerie van OCW/Mondriaan Fonds en de Gemeente Zaanstad mogen ontvangen.

Flinke tekorten op de begroting voor 2021.
Een van de gekozen beperkende maatregelen is de reorganisatie van de leiding van het museum. Deze bestaat momenteel uit een algemeen en een zakelijk directeur en zal met het vertrek van Jan Hovers worden teruggebracht tot één algemeen directeur-bestuurder. Zakelijk directeur Marije Kool nam dit najaar afscheid van het Zaans Museum en start op 1 december 2020 als zakelijk directeur bij het Teylers Museum in Haarlem. Jan Hovers verhuisde onlangs naar het oosten van het land waar hij met prepensioen gaat na vele jaren werkzaam te zijn geweest bij de publieke omroep en verschillende musea. Naast het maken van podcasts en muziek - zijn grote passies - gaat hij zijn tijd besteden aan advieswerk en toezichtstaken in de cultuursector.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl