Nieuwe noodverordening van kracht, afstand blijft ongewijzigd

15-07-2020 16:02

Nieuwe noodverordening van kracht, afstand blijft ongewijzigd

STREEK - Er is een nieuwe noodverordening opgesteld, die per 15 juli 2020 geldt voor de regio Zaanstreek-Waterland. Er zijn versoepelingen van de coronamaatregelen. Jongeren tot en met 17 jaar krijgen meer ruimte. Maar er zijn ook weer nieuwe regels, zoals het dragen van mondkapjes in alle beroepsmatig personenvervoer met een aantal van meer dan twee.

De basisregels blijven gelden: blijf thuis bij klachten en laat je dan ook testen, werk zoveel mogelijk thuis, handen wassen, 1,5 meter afstand houden en drukte vermijden. Ben je benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Alle maatregelen zijn terug te vinden in de noodverordening van 15 juli 2020 zoals te vinden op de website van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland: https://bit.ly/3eugQRX. Voor andere vragen over de aanpak van het coronavirus en de maatregelen, kijkt de Zaankanter op de landelijke website waar vragen en antwoorden te vinden zijn: https://www.rijksoverheid.nl/.

Met deze maatregelen doen we er met elkaar alles aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van onze inwoners zoveel mogelijk te beschermen. Als er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden, voorkom je dat je besmet raakt. Maar nog belangrijker, dit voorkomt dat anderen weer besmet worden. Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Samen houden we vol. Want corona onder controle houden, dat kunnen we alleen samen.

Wijzigingen
De wijzigingen van deze noodverordening ten opzichte van die van 1 juli zijn:

  1. Inzake het houden van de afstand van 1,5 meter geldt een uitzondering voor jeugd tot en met 17 jaar met daarbij de toevoeging: tenzij deze personen zich bevinden binnen een instelling voor het MBO, HBO of WO.
  2. Voor personen met een handicap geldt ook een uitzondering voor het in acht nemen van de 1,5 meter t.a.v. hun begeleiders met daarbij nu de toevoeging: dit geldt ook voor vaste mantelzorgers.
  3. Voor Openbaar vervoer geldt de verplichting van het dragen van mondkapjes. In deze verordening is deze verplichting uitgebreid naar overig personenvervoer: indien personen van 13 jaar en ouder zich bevinden in overig bedrijfsmatig personenvervoer met een aantal van meer dan twee is een niet-medisch mondkapje verplicht.
  4. Bij verpleeghuizen en woonvormen ouderenzorg is de beheerder verantwoordelijk voor het verlenen van de mogelijkheid tot bezoeken – hier zijn bepaalde condities aan verbonden.
  5. Daarnaast wordt in deze verordening specifiek vermeld dat bij demonstraties de Voorzitter van de Veiligheidsregio bevoegd is om op te treden op basis van de Wet openbare manifestaties.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl