Nieuwe Zaanse cultuurvisie in de maak

Gepubliceerd: 27-07-2018 9:07

Nieuwe Zaanse cultuurvisie in de maak

ZAANSTAD – Gaan de culturele bolwerken die in de Cultuurcluster gehuisvest zouden worden naar een plek op het paradepaardje van Zaanstad: het Hembrugterrein? (zie foto) Deze kans is uiterst klein gezien de decentrale ligging. In de opdracht tot nieuwe Zaanse cultuurvisie, waarvoor gisteren het startsein werd gegeven, wordt in ieder geval de huisvesting gelijk meegenomen.

Het gemeentebestuur heeft de opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuwe cultuurvisie. Daartoe worden gesprekken gevoerd met bewoners, culturele organisaties, professionals, amateurkunstbeoefenaars en de gemeenteraad. Daarnaast kijkt de gemeente naar de huisvesting van de culturele organisaties die onderdeel zouden worden van het cultuurcluster.

,,Zaanstad gaat aan de slag om ons culturele aanbod verder te versterken”, zegt wethouder cultuur Sanna Munnikendam. ,,Dat kunnen we alleen maar goed doen als we het gesprek hierover aangaan met onze culturele organisaties, hun gebruikers, de bewoners en de raad. Centraal staat: hoe kunnen we een nog aantrekkelijker stad worden voor onze inwoners?”

Verbetering
De wethouders vervolgt: ,,andere vragen die aan de orde moeten komen zijn: Willen we een breder en meer divers cultuuraanbod van zowel grote als kleinschalige cultuuraanbieders? Op welke plekken in de stad zouden we dat dan willen? Kunnen we ons cultuuraanbod verder verbeteren en verbreden door nog meer samen te werken met scholen, organisaties in de wijken, toeristische ondernemers of door een betere afstemming met het aanbod in de regio? Naast het aanbod aan culturele activiteiten kijken we natuurlijk ook hoe het verder moet met de huisvesting van onze culturele organisaties. Die twee zaken kun je niet los van elkaar zien’.

Huisvesting
Een extern bureau heeft een eerste ambtelijke verkenning gedaan naar scenario’s voor huisvesting van de culturele organisaties die onderdeel uit zouden gaan maken van het cultuurcluster. Daarbij is gekeken naar wat er nodig is om de huisvesting in de huidige panden op hetzelfde kwaliteitsniveau te brengen als dat van het beoogde cultuurcluster. De rapportage hiervan is naar de gemeenteraad gestuurd.

Alternatieven
,,Dit onderzoek schetst niet meer dan een eerste beeld”, zegt Munnikendam. ,,De komende tijd gaan we samen nadenken over de beste invulling op korte en lange termijn. De eerste gesprekken hierover zijn inmiddels al gevoerd. We hebben bijvoorbeeld aan de organisaties gevraagd met eigen alternatieve scenario’s te komen. Dat kan tot verrassende en mooie uitkomsten leiden. Ik kijk ernaar uit om samen met al die betrokken partners uit de stad tot beleid en huisvesting te komen waar breed draagvlak voor is.”

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl