Nieuws uit B&W

Gepubliceerd: 26-06-2020 10:06

Nieuws uit B&W

ZAANSTAD - Traditioneel publiceert RTV Zaanstreek het Zaanstedelijke persbericht ‘Nieuws uit B&W’. Hierin zijn een aantal besluiten terug te vinden met een korte samenvatting van het college van B&W keurig op een rij.

Portefeuille Jeugd
Inspectierapport Toezicht Jeugdteams
In 2020 heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het ministerie een controle uitgevoerd op de Jeugdteams in Zaanstad. Zij heeft zich hierbij specifiek gericht op de vraag of het verbeterplan van de gemeente heeft geleid tot betere hulp in het drangkader. Drang wordt ingezet bij gezinnen waarbij een doorbraak geforceerd moet worden in het belang van de veiligheid. De gezinnen wordt hiermee de mogelijkheid geboden uit het dwang kader te blijven. In het dwang kader legt de kinderrechter een maatregel voor kinderbescherming op. Het rapport dat hier over is gemaakt heeft het college aan de gemeenteraad gestuurd.


De inspectie is positief over de Zaanse Jeugdteams en de wijze waarop Zaanstad invulling heeft gegeven aan het verbeterplan. In het rapport staat dat de Jeugdteams in Zaanstad op hoog niveau functioneren, met hoogwaardige professionals in stabiele teams. Ook geven ze aan dat deze wijkgericht en laagdrempelig zijn. Veel vormen van noodzakelijke hulp kunnen direct vanuit het Jeugdteam worden ingezet in de vorm van maatwerk.

In het rapport staan een aantal aanbevelingen die ervoor kunnen zorgen dat de bereikte kwaliteit vastgehouden en verder verbeterd kan worden. Een aanbeveling is dat, bij de overgang naar een Stedelijk jeugdteam, het goede van de Jeugdteams zoals ze nu functioneren behouden moet blijven. Een van de andere aanbevelingen is dat bij complexe problematiek de analyse van de hulpvraag met het gezin en interprofessioneel plaatsvindt. Dat betekent dat de analyse wordt gemaakt met bijvoorbeeld met het Sociaal Wijkteam en andere betrokken professionals zoals de school of de tweedelijnshulp.
Het college geeft aan alle aanbevelingen die in het rapport staan over te nemen.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Drie nieuwe straatnamen voor Bannehoven
In de nieuwe wijk Bannehoven komen drie nieuwe straatnamen. Nina Simonehof, Ramses Shaffyhof en Herman Broodhof. Omwonenden en ondernemers uit de buurt zijn betrokken bij de keuze van de straatnamen. Het college bespreekt binnenkort het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Fietsbrug Vrijheidsweg
Het college werkt mee aan het realiseren van een fietsbrug op de Vrijheidsweg ter hoogte van nummer 31-35 in Wormerveer. Daarvoor moet worden afgeweken van het bestemmingsplan. De brug biedt een veiligere oplossing voor de oversteek van fietsers en is onderdeel van een project van de provincie Noord-Holland, namelijk Trajectbenadering N224a-N246.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl