Nieuws uit B&W

Gepubliceerd: 10-07-2020 8:07

Nieuws uit B&W

ZAANSTAD - Traditioneel publiceert RTV Zaanstreek het Zaanstedelijke persbericht ‘Nieuws uit B&W’. Hierin zijn een aantal besluiten terug te vinden met een korte samenvatting van het college van B&W keurig op een rij.

Portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling
Camperovernachtingsplaatsen op P+R terrein station Zaandijk Zaanse Schans
In de gemeente zijn er nauwelijks overnachtingsplaatsen voor bezoekers met campers in de stad. Met het groeiende aantal campers in Nederland en de toenemende overlast van campers die parkeren in de wijken rondom de Zaanse Schans, groeit de behoefte aan camperovernachtingsplaatsen in de buurt van de Zaanse Schans. Het college is daarom voornemens om op het P+R terrein van het station Zaandijk Zaanse Schans camperovernachtingsplaatsen aan te wijzen. Er zijn een aantal scenario’s uitgewerkt, waaronder een voorkeursscenario, die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Portefeuille Actief Burgerschap
Bestuursopdracht Ontmoeten
Elkaar ontmoeten leidt tot een beter welbevinden van de inwoners. Dit draagt bij aan de kwaliteit van onze stad: minder eenzaamheid, groter netwerk en een betere gezondheid. Om deze positieve waarden te behouden is het van belang dat inwoners van Zaanstad elkaar nu en in de toekomst kunnen blijven ontmoeten. En dat positieve initiatieven die daaraan bijdragen, worden ondersteund. 


Het gemeentelijke beleid rondom buurthuizen heeft de functie om het hiervoor bedoelde maatschappelijk belang van ontmoeten te faciliteren. Ontwikkelingen in de samenleving en op verschillende terreinen vragen om opnieuw te kijken naar het thema ontmoeten. Breder dan alleen een herziening van de subsidieregeling buurthuizen. Het college informeert de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief over de bestuursopdracht ontmoeten.

Portefeuille Cultuur
Theatermijn verhuist niet naar Broedplaats aan de Zaan
Het Zaans Toneelhuis Theatermijn verhuist niet naar Broedplaats aan de Zaan/Hellema omdat Theatermijn de voorkeur geeft aan een andere locatie in Kogerveldwijk. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de nieuwe locatie en welke financiële consequenties dit heeft. Zodra er meer duidelijk is, informeert het college opnieuw de gemeenteraad.

Portefeuille MAAK.Zaanstad
Aantrekken nieuwe supervisor centrumgebied Zaandam duurt langer dan verwacht
De afgelopen periode heeft gemeente Zaanstad via een aanbesteding gezocht naar een nieuwe supervisor voor het centrumgebied in Zaandam. Deze aanbesteding heeft niet tot een positief resultaat geleid. Daarom start Zaanstad nu een Europese aanbesteding om een geschikte opvolger te vinden. Om de continuïteit te garanderen heeft de gemeente Sjoerd Soeters gevraagd om tot eind 2020 aan te blijven in de rol van supervisor omdat de zoektocht naar een geschikte opvolger meer tijd in beslag neemt dan verwacht.

Portefeuille Financiën
Geen leges voor evenementen die lijden onder coronamaatregelen en versoepeling van de precario (terrastaks)
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de leges kwijt te schelden voor de evenementenvergunning voor die events die in 2020 niet door konden gaan door de coronamaatregelen. De kosten voor het beoordelen van de evenementenvergunning zijn al gemaakt toen de gemeente de vergunningaanvraag beoordeelde. Het beleid is normaal gesproken dat de organisator deze kosten betaalt. 

Gezien de uitzonderlijke situatie waarin we nu zitten, wil Zaanstad de leges kwijtschelden.
Zaanstad geeft de horeca sinds 1 juni de mogelijkheid om daar waar het kan het terras uit te breiden zodat de ondernemers wat meer tafels kwijt kunnen op de anderhalve meter terrassen. Normaal gesproken, betaalt de ondernemer meer precariobelasting (terrastaks) bij een terrasverruiming. Het college stelt aan de raad voor om dat dit jaar niet te doen wegens de coronabeperkingen.

College ondersteunt Stichting Voetbal Westzaan bij investering duurzaam clubhuis
Het college verleent een borgstelling voor een lening onder gunstige voorwaarden die Stichting Voetbal Westzaan wil aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds. De Stichting wil investeren in haar clubhuis (zie foto) en wil investeren in duurzame oplossingen zoals betere isolatie, ledverlichting en een warmtepomp. Om in aanmerking te komen voor deze lening met gunstige voorwaarden, moet de Stichting een borgstelling kunnen overleggen. 

Na gedegen onderzoek heeft de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) besloten een borgstelling te geven voor de helft van de lening van € 150.000, na gedegen onderzoek. Stichting. SWS verleent deze borgstelling in samenwerking met de gemeente waarin de sportorganisatie is gevestigd. Het college heeft besloten om een borgstelling te verlenen voor de andere helft (€ 75.000).

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl