Nog even en de Zaanbrug kan aangepakt gaan worden

23-09-2020 16:16

Nog even en de Zaanbrug kan aangepakt gaan worden

STREEK - De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert van midden jaren zestig van de vorige eeuw en is aan vervanging toe. In dat kader is het goed te weten dat de provincie Noord-Holland in 2021 € 169 miljoen investeert in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Ook de Zaanbrug maakt onderdeel uit van dat pakket.

De projecten variëren van een fietsveilig kruispunt op Texel en de aanleg van een vrije busbaan tussen Amstelveen en Schiphol tot het vervangen van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal. Gedeputeerde Staten leggen het voorstel voor de uitgaven voor aan Provinciale Staten (PS), die hier in november bij de behandeling van de begroting voor 2021 over beslissen.

De provincie Noord-Holland heeft 645 km wegen, 50 km vrij liggende busbanen en 246 km vaarwegen in eigendom. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (384 km) die ook eigendom van de provincie zijn. Tot slot hebben we 590 “kunstwerken”, zoals bruggen, sluizen, tunnels en ecoducten. Al deze infrastructuur wordt door de provincie onderhouden en indien nodig verbeterd, vervangen of uitgebreid.

Bewoners dachten actief mee over de uitstraling van de nieuwe Zaanbrug. Het resultaat is een traditionele ophaalbrug, fraai en rank, die past in de historische omgeving langs de Zaan, maar ook een kind is van deze tijd. Met de nieuwe Zaanbrug wordt de verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers veiliger. Bovendien verbetert de doorvaart op de Zaan omdat scheepvaart de nieuwe brug sneller kan passeren.

Zaanstreek/Waterland
De provincie onderzoekt in hoeverre natuurvriendelijke oevers kunnen worden aangelegd bij de vervanging van 1000 m houten oeverconstructie in de trekvaart Schouw-Purmerend. Verder zijn vrijwel alle voorbereidingen voor de vervanging van de Zaanbrug afgerond en kan de aannemer in het voorjaar van 2021 starten met de werkzaamheden. De provincie onderzoekt verder hoe 45 extra parkeerplaatsen aan het P+R-terrein Wijdewormer bij de op-/afrit van de A7 kunnen worden toegevoegd.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl