Onfortuinlijk aan de Harpstraat

Gepubliceerd: 07-07-2021 14:07

Onfortuinlijk aan de Harpstraat

ZAANDIJK - Eerder al publiceerden wij op deze site over de ontwikkelingen op en rond het mogelijk nieuwe complex van hockeyclub De Kraaien. De ‘zaak’ loopt al wat langer en nog altijd is onduidelijk waneer en of De Kraaien daadwerkelijk welkom zijn in de wijk Rooswijk. Die locatie is het Fortuinveld dat ligt tussen het Guishof, Fortuinweg en Harpstraat. Op die lokatie is bijvoorbeeld aangetoond dat de Noordse Woelmuis aanwezig is.

Morgenavond is er voor de laatste keer dit politieke seizoen een Zaanstad Beraad. Om die reden is het Menno de Haas (fractielid ROSA) die met het oog op een aangekondigde motie voor de raadsvergadering van morgen z.g. technische vragen heeft uitgezet. Daarin vraagt De Haas overigens niet waarom de gemeente zegt alle omwonenden in de Harpstraat een brief te hebben gestuurd terwijl geen van hen zo’n brief heeft ontvangen. Per saldo zijn zij daarom niet op de hoogte van deze ontwikkeling.

De Haas zijn vragen zijn bijvoorbeeld hoe zeker het is dat kan worden gestart met de aanleg van de hockeyvelden op het Fortuinveld. ‘En als er nog onzekerheden zijn welke dit dan zijn en op welk moment kunnen deze afgestreept worden. Wat is het tijdspad voor de aanvang van de werkzaamheden en als daar nog afhankelijkheden zijn die de start/bouw kunnen vertragen, welke zijn dit dan’ waarbij zijn slotzin is om zo veel mogelijk harde data te geven

Het antwoord is er snel. Pim Wiersma, in het dagelijks leven Procesmanager Domein Stedelijke Ontwikkeling alsook Sport en Projectmanager IHP (Onderwijs) stelt dat de gemeente de volgende onherroepelijke vergunningen en ontheffingen heeft wat betreft de kapvergunning, de ontheffing Noordse Woelmuis, de ontheffing Vleermuizen, de ontheffing Rugstreeppad en de vergunning PAS.

‘Op bovenstaande ontheffingen en vergunningen kan geen bezwaar meer worden gemaakt en zijn nog steeds geldig’ val te lezen in het antwoord van Wiersma. ‘Op de lopende uitgebreide vergunningsaanvraag (aanleg sportvelden) kunnen de bewoners nog een zienswijze indienen. Indien bewoners een zienswijze hebben ingediend over flora, fauna, kap en stikstof zal de gemeente verwijzen naar de onherroepelijke bestaande vergunningen en ontheffingen.’

De gemeente heeft alle vergunningen en ontheffingen voor het kappen van de bomen. Hieraan kan en zal uitvoering gegeven worden. Bij dit project is de raad de opdrachtgever en niet het college. Via twee moties is vorige week geprobeerd het project tegen te houden. De raad heeft de twee moties verworpen. 'De kap staat gepland na de zomervakantie (augustus 2021). De exacte datum moet nog worden afgestemd met de omgevingsdienst en onze ecoloog.' 

Als de raad besluit om de bomenkap niet door te laten gaan zal het een vertraging van minimaal twee jaar opleveren wegens de voorschriften uit de verschillende ontheffingen.

Aanvullend op dit bericht is het Lenny Beijerbergen (woordvoerder van portefeuillehouder wethouder Gerard Slegers) die op de vraag van de RTVZ redactie of het klopt het dat de kapvergunning is afgelopen of de looptijd daarvan variabel is als antwoord geeft. ‘Nee, de kapvergunning is niet afgelopen maar nog rechtsgeldig. De looptijd is niet variabel maar staat vast.

Naar het schijnt mogen er wettelijk gezien maar een keer per maand werkzaamheden aan het betrokken terrein (beschermd terrein) geschieden. In haar antwoord geeft Beijersbergen aan dater in een heel klein deel van het gebied waar de Noordse Woelmuis mogelijk zit (er is onomstotelijk bewijs dat het bewuste beestje er zit) dat inderdaad zo is. ‘Maar voor het overige terrein niet. In de maand oktober mogen werkzaamheden uitgevoerd worden in het kleine deel van het gebied. In het werkprotocol flora en fauna is dat allemaal opgenomen. De uitvoeringswerkzaamheden worden afgestemd met de omgevingsdienst. De omgevingsdienst is het bevoegd gezag en beoordeeld ook het werkprotocol.’

Als vereniging is De Kraaien (mede door corona) met ongeveer 10% gedecimeerd (Info KNHB - Hockeybond). Die terugloop heeft geen invloed mochten er nog procedures aankomen via de voorzieningsrechter.

Op de foto nu nog het uitzicht vanaf de Harpstraat

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl