Ontwikkelstrategie Zaanse Schans: geen fietsers meer, ander parkeerterrein en moleninformatiecentrum

Gepubliceerd: 13-02-2019 16:02

Ontwikkelstrategie Zaanse Schans: geen fietsers meer, ander parkeerterrein en moleninformatiecentrum

ZAANSTREEK – Parkeren op het terrein van de te slopen Zakkenhandel aan de Diederik van Sonoyweg, een ontvangstgebouw en een nieuw aan te leggen fietspad vanaf het Sint Michael College; zomaar drie hoofdlijnen van de ontwikkelstrategie die de leefbaarheid en kwaliteit van de Zaanse Schans en omgeving kunnen vergroten.

Deze ontwikkelstrategie is nu door het college voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. Het is een plan waar sinds 2016 aan gewerkt wordt om de Zaanse Schans ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden.

Inspelen op groei
Het plan moet inspelen op de verwachte groei van bezoekers aan de regio en Zaanse Schans. Het is opgesteld in opdracht van Stichting De Zaanse Schans en gemeente Zaanstad. Op 31 januari stelde het algemeen bestuur van de Stichting Zaanse Schans de ontwikkelstrategie al in concept vast. Volgens de gemeente heeft het bestuur in ruime meerderheid met de ontwikkelstrategie ingestemd.

Daarin hebben zitting vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners, Zaans Museum, de vereniging Zaansche Molen en drie onafhankelijke leden. De Historische Commissie van de Zaanse Schans en de Vereniging Zaans Erfgoed hebben positief gereageerd.

Andere belangrijke onderdelen zijn:

  • parkeergarage maken op de Diederik van Sonoyweg met loopbrug naar de Zaanse Schans,

  • opnieuw inrichten van het parkeerterrein bij het Zaans Museum waardoor er ruimte komt voor een ontvangstgebouw.

  • kwaliteit van aanbod en bijbehorende faciliteiten omhoog met uitbreiding van bestaande ondernemingen (kaasmakerij, klompenmakerij) met een museaal deel,

  • moleninformatiecentrum voor het Landje de Haan,

  • vernieuwd Cacaolab en toiletten,

  • aanpassingen (aan de noordzijde) bij het Molenmuseum,

  • door samenwerking het verhaal van de Zaanse Schans nog beter vertellen waarbij het Zaans Museum inzet op buitenlocaties om de steeds hoger wordende bezoekersaantallen te kunnen faciliteren,

  • Inzet op een duurzamer gebouwenbestand, onderzoeken naar duurzamer vervoersplan, minder uitstoot en meer alternatief vervoer zoals trein of elektrische bus.


Traject
De komende periode wil het stichtingsbestuur van de Zaanse Schans het stuk met de bewoners, ondernemers, de Musea en Vereniging De Zaansche Molen bespreken. Daarna wil de Stichting Zaanse Schans de ontwikkelstrategie op 14 maart definitief vaststellen. Ook het college van Zaanstad gaat het gesprek nog aan.
Ondernemers en bewoners die zorgen hebben geuit worden uitgenodigd voor een gesprek. Pas na definitieve vaststelling door de stichting zal de gemeenteraad gevraagd worden haar zienswijze te geven. Het college adviseert overigens om een positieve zienswijze te geven op de ontwikkelstrategie Zaanse Schans.

Convenant
Ondanks alle inspraak en vooroverleg was er weerstand ontstaan. Dat resulteerde in een convenant tussen bewoners en ondernemers. Dat is 21 januari naar het college en de raad gestuurd. De ontwikkelstrategie laat, in overeenstemming met de wensen, bijvoorbeeld een tijdelijke parkeeroplossing zien. Ook wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering van de plannen. De oproep van bewoners dat het te druk is op de Zaanse Schans, wordt in de ontwikkelstrategie vertaald tot sterk inzetten op reguleren en verbeteren van leefomgeving en het woonklimaat.

 

Balans vinden

De gemeente Zaanstad zet in op het bevorderen van toerisme voor de gehele streek en langer verblijf van bezoekers in de stad. Voor de Zaanse Schans is de opgave anders; balans vinden tussen het groeiend bezoek en wonen en werken. Waarbij bezoek nu de overhand neemt. Met de ontwikkelstrategie wil de gemeente en Stichting de Zaanse Schans de groei van het toerisme afremmen en tot stabilisatie komen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl