Oostzaanse woningmarkt en prestatieafspraken voor 2021

Gepubliceerd: 27-11-2020 10:11

Oostzaanse woningmarkt en prestatieafspraken voor 2021

OOSTZAAN - Met als argumenten - lees belangrijke gezamenlijke opgaven - het zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor de toekomst, goede woningen voor ouderen en het verbeteren van de slagingskansen voor Oostzaanse starters op de woningmarkt hebben de gemeente Oostzaan, Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) en Huurdersvereniging Oostzaan (HVO) prestatieafspraken voor 2021 opgesteld.

Meer betaalbare woningen

Er komen in Oostzaan steeds meer sociale huurwoningen. Volgend jaar worden 33 nieuwe sociale woningen in de Doktersbuurt opgeleverd door de WOV. Bovendien spannen de gemeente en WOV zich in voor de bouw van nieuwe woningen op een aantal kansrijke locaties in de gemeente.

Woningen voor ouderen
Oostzaan vergrijst en veel ouderen hebben een latente wens om te verhuizen naar een passende woning. De nieuwbouwwoningen in de Doktersbuurt zijn bijzonder geschikt voor ouderen. De gemeente, HVO en WOV onderzoeken de mogelijkheid om het aantrekkelijk te maken voor senioren om op vrijwillige basis door te stromen naar meer passende woningen.

Meer kansen voor jongeren
Doordat ouderen kunnen doorstromen vanuit een eengezinswoning komen er ook meer woningen vrij voor jonge gezinnen en jongeren. Omdat jongeren vaak lang op een woning moeten wachten krijgen zij ook betere kansen op de Oostzaanse woningmarkt.

Betaalbaar wonen
Partijen spreken af dat minimaal 80% van de huurwoningen betaalbaar moet blijven voor huishoudens met een laag inkomen. Isoleren en plaatsen van zonnepanelen op bestaande woningen zorgt voor lagere woonlasten. Volgend jaar verbetert de WOV 49 woningen van energielabel E naar A. De HVO is nauw betrokken in belang van de bewoners.

Meer weten over de prestatieafspraken?
Kijk op oostzaan.nl en zoek op ‘prestatieafspraken 2021’. 

Op de foto de ‘digitale ondertekening’ met boven v.l.n.r. Ward Hilboezen (gemeente Oostzaan), Rosemarijn Dral (gemeente Oostzaan) en Nico van Baarsen (WOV). 
Onder v.l.n.r. Steve Smit (HVO), Lize Boshoven (HVO) en Monique Appelman (WOV).

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl