Overlast supermarkten blijvend probleem

23-11-2020 14:32

Overlast supermarkten blijvend probleem

ZAANDAM - De gemeente Zaanstad ontvangt geregeld klachten over de overlast rondom de winkels van de supermarkten ADL (Bloemkorf 40 en Hala (Poelenburg 224). De klachten gaan dan vooral over afval op straat, onjuist geplaatste uitstallingen en rondzwervende winkelwagens. Dezer dagen is er een brief verspreid aan de ondernemers en bewoners in de omgeving van de Dodonaeusstraat en Jongmansstraat. De toegezegde bewonersbijeenkomst laat nog even op zich wachten.

In de brief staat een opsomming waar tegen Handhaving kan optreden. Dat handhavend optreden kan tegen de volgende zaken:

  • afval op straat;
  • winkelwagens die onbeheerd rondzwerven buiten de supermarkten;
  • verkeerd geplaatste uitstallingen:
o uitstalling waarbij er niet ten minste een 1,5 meter brede doorgang op het trottoir wordt gewaarborgd;
o uitstalling die niet enkel ter hoogte van de eigen onderneming staat;
o uitstalling die buiten de winkeltijden geplaatst staat;
o uitstalling die brandkranen en aansluitingen voor blusleidingen blokkeren;
o uitstalling die hoger is dan 1.60 meter;
o verpakte winkelvoorraad, waarbij de producten niet daadwerkelijk staan uitgestald voor het publiek;
• corona-gerelateerde overtredingen, zoals het niet houden van 1,5 meter afstand.

Wat doen wij aan de overlast?
Vanaf het moment dat de genoemde winkels zijn geopend zijn de Zaanstedelijke handhavers in gesprek met de winkeliers om de overlast to doen verdwijnen. Er worden wekelijks meerdere controles uitgevoerd. 'Wij grijpen in indien wij overtredingen constateren. Zo treden wij bijvoorbeeld handhavend op tegen rondzwervend afval, onjuist geplaatste uitstallingen, rondzwervende winkelwagens en ook corona-gerelateerde overtredingen. Indien wij onjuist geplaatste objecten of afval aantreffen, verwijderen wij dit op kosten van de overtreder' zo laat teamleider Westenberg van de afdeling Straattoezicht weten.

Waar kunnen omwonenden de overlast melden?
Zodra er overlast geconstateerd wordt horen de Handhavers dit graag. Online kan een melding gemaakt worden van overlast via www.zaanstad.nl. Ook is overlast melden mogelijk door te bellen met telefoonnummer 14-075.

Bewonersbijeenkomst
Op 9 oktober stond een bewonersbijeenkomst gepland waarbij wethouder Mutluer, de wijkagent, handhavers en de wijkadviseur met omwonenden en omliggende ondernemers het gesprek aan zouden gaan. Helaas was het door corona niet mogelijk om dit door te laten gaan. Er is in overleg met omwonenden voor gekozen om dit onderwerp niet digitaal via videobellen to bespreken, omdat er veel mensen wonen die zich hier niet comfortabel bij voelen. Zodra het weer veilig is om in grotere groepen bij elkaar to komen, wordt een nieuwe bijeenkomst georganiseerd.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl