Partij voor de Dieren stelt verplicht verzekeren alle Zaanse huisdieren voor

Gepubliceerd: 21-11-2018 11:11

Partij voor de Dieren stelt verplicht verzekeren alle Zaanse huisdieren voor

ZAANSTAD - De Partij voor de Dieren Zaanstad vraagt in de gemeenteraadsvergadering van morgen, donderdag 22 november, aandacht voor een betalingsregeling voor dierenartskosten die minima moeten betalen.

Judit Raa en Melchior Mattens zijn van mening dat de gemeente maatregelen moet treffen om het dierenwelzijn van huisdieren in Zaanstad te bevorderen. Een ziek dier mag niet de dupe worden van het inkomen van de eigenaren. De gemeente zou in de ogen van de partij een actief beleid moeten voeren om mensen die de dierenarts niet kunnen betalen te ondersteunen.

Hogere sterfte door wegblijven bij dierenarts
Onnodig inslapen, afstaan aan dierenasiels en het niet bezoeken van dierenartsen met soms de dood van het dier tot gevolg komen in Zaanstad relatief vaak voor concludeert de Partij voor de Dieren Zaanstad. Deze conclusie wordt getrokken via signalen die zijn gekregen vanuit de achterban waar dit als vrij frequent probleem wordt gesignaleerd. Om dit beeld te verifiëren is contact gezocht met verschillende dierenartsen in Zaanstad. Deze bevestigen allemaal dit beeld aldus de partij.

Oplossingen
Tegelijk worden mogelijke oplossingen aangedragen. Zoals in navolging van wat Amsterdam voor de minima met huisdieren heeft geregeld: de financiële mogelijkheid aan gezinnen met lage inkomens die de dierenarts te bezoeken een (deel) van de kosten uit de algemene middelen te betalen. Minima in de hoofdstad krijgen een waardebon die goed is voor één keer per jaar een gratis consult aan de dierenarts. Met gedeeltelijke vergoeding van de vervolgkosten van de behandeling.

De gemeentelijke dierenvrienden vinden de quota één keer per jaar niet erg wenselijk. Zaanstad zou daarom voor een brede regeling kunnen opteren stellen ze voor. Gezinnen krijgen een jaarlijks eigen risico per huisdier die op dusdanig niveau is vastgesteld dat dit niet een te grote last is. De eigenaar draagt daarbij een deel van de kosten.

Verzekeren alle huisdieren
Tweede systeem dat wordt voorgesteld is het verplicht verzekeren van alle huisdieren. Het systeem van hondenregistratie, inclusief belasting zoals nu het geval is, kan uitgerold naar alle soorten huisdieren. Zo heeft de gemeente zicht op welke gezinnen huisdieren bezitten. En kan er zo een verzekeringsstelsel worden geïntroduceerd waaraan deelname verplicht is. De premies kunnen middels gedifferentieerde doelbelasting op huisdieren worden geïnd.

In plaats van dat de belastinginkomsten naar de algemene middelen van de gemeente vloeien (zoals bij hondenbelasting), komt het geld ten goede aan de gezondheid van de huisdieren. En neemt het financiële risico’s weg voor huisdierbezitters menen Judit Raa en Melchior Mattens in hun agenda-initiatief waarin ze de fracties om visie vragen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl