Partij voor Ouderen en Veiligheid bezorgd over tillift Crommenije

14-05-2018 23:13

Partij voor Ouderen en Veiligheid bezorgd over tillift Crommenije

ZAANSTAD - De til­lift die volgens de POV niet bij het buitenzwembad van de Crom­me­nije kan ko­men, baart de Par­tij voor Oude­ren Vei­lig­heid in Zaanstad zor­gen. Fractievoorzitter Har­rie van der Laan wil dat de gemeen­te het probleem snel oplost.

De par­tij re­a­geert op de pro­ble­men van de 91-jarige Mart Rog­ge­veen uit Krom­me­nie. Zij kan straks niet in het nieu­we bui­ten­bad zwem­men, omdat de be­staan­de stei­le trap­pen voor haar onbe­gaan­baar zijn. Een luie trap ont­breekt in het bad en de mo­bie­le til­lift kan er niet ko­men. Zwembad­per­so­neel licht­te de vrouw daarover in. Zwem­bad­di­rec­teur Ivonne van Tuijl zegt daarentegen dat de til­lift wel vol­doet.

Van der Laan wil nu van wet­hou­der Jeroen Olt­hof weten hoe het pre­cies zit. In een brief aan Olt­hof vraagt Van der Laan hoe lang de wet­hou­der al van het probleem weet. Daarnaast wil de fractievoorzit­ter weten of er een al­ter­na­tief bestaat voor de til­lift. Hij informeert of het plaatsen van een luie trap tot de moge­lijk­he­den be­hoort om het zwem­bad toegankelijker te ma­ken voor oude­ren en hulpbehoeven­den.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Molenwerf 42 - 1541 WR Koog aan de Zaan - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl