Politieke partijen POV en VLW fuseren

Gepubliceerd: 16-12-2020 7:12

Politieke partijen POV en VLW fuseren

WORMERLAND - De digitale raadsvergadering van dinsdagavond kende twee opvallende afwezigen. Zowel de fractie van de POV als die van VLW hadden zich afgemeld. Toch kwamen zij nadrukkelijk in beeld in de beginfase van die vergadering. De overige partijen ontvingen een presentatiefilm waarin bekend werd gemaakt dat er per 15 december sprake is van een samensmelting en dat werd opvallend genoemd bij monde van GL raadslid Doorn.

Die wijziging van wijze van vergaderen zorgde voor zand in de raderen bij zowel de POV als VLW. Het plan van presenteren moest een andere toon krijgen. De film maakt duidelijk dat er nog wat oud zeer binnen de POV zit. Boer ging daar met een glimlach op zijn gelaat nog wat dieper op in.


Al eerder was bekend geworden dat de huidige Partij voor Ouderen en Veiligheid fractievoorzitter Jan Boer zijn woonplaats Oostknollendam ging verruilen voor een plek in 't Veld. Het dorp dat deel uitmaakt van Hollands Kroon en is te vinden in het noorden van onze provincie rondom Anna Paulowna. Wie niet woonachtig is in de gemeente waarvoor hij volksvertegenwoordiger is dient zijn zetel in te leveren. Zijn plaats zal worden ingenomen door Carmen Ton-Betjes.

Boer stelt dat zijn opvolger zeer capabel is. De zetel in de gemeenteraad van Wormerland zal worden ingenomen door mevrouw Carmen Ton- Betjes. De gemeenteraad van Wormerland verlaten doet hij met pijn in zijn hart omdat zijn gemeenteraadswerk voor de inwoners van Wormerland volgens eigen verklaring nog lang niet klaar is.

Het vertrek van Boer heeft er mede toe geleid dat er contact werd gezocht met de Vereniging Liberaal Wormerland. Ook daar een fractievoorzitter in de persoon van Ronald Hendriks die zijn langste tijd in de politiek actief is geweest. Ruim 40 jaar is hij nadrukkelijk aanwezig in de Wormerlandse politiek. Er waren geluiden dat hij daadwerkelijk zou stoppen. Te vaak keerde hij uit vergaderingen terug met een te hoge bloeddruk. In het harnas sterven leek Hendriks geen goed idee. Zijn terugtreden leek derhalve logisch.

Door de ontwikkelingen bij de POV en het vinden van de juiste kopman/-vrouw daar werd contact gezocht met met de andere lokale partij (VLW) binnen de gemeente Wormerland. Dat werd een vruchtbaar gesprek n beide partijen zijn trots te kunnen melden dat na onderhandelingen de fracties van Vereniging Liberaal Wormerland en de Partij voor Ouderen en Veiligheid hebben besloten om per 15 december 2020, de fracties samen te voegen. Daarmee vormt zij meteen de grootste fractie in de gemeenteraad.

Dat betekent dat zij als gezamenlijke fractie verder zullen gaan binnen de gemeenteraad van Wormerland. De naam waaronder de nieuwe fractie door zal gaan is niet geheel verrassend POV/VLW. Dat heeft ook tot gevolg dat die ene gemeenschappelijke fractie in maart 2022 aan de gemeenteraadsverkiezingen kan en zal deelnemen. Dat zal geschieden met Ronald Hendriks als fractievoorzitter. 

Jan Boer is teruggetreden als fractievoorzitter van de Partij voor Ouderen en Veiligheid omt de nieuwe fractievoorzitter van de POV/VLW de ruimte te geven. Hendriks is unaniem door beide partijen gevraagd en gekozen om deze taak op zich te nemen tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Na die verkiezingen zal hij daadwerkelijk stoppen met zijn politieke raadswerk. Wel zal hij na 2022 in het bestuur van VLW blijven en Jan Boer zal per februari 2021 plaatsnemen in het bestuur van de POV Wormerland, zodat zij beiden zijdelings bij de fractie en partij betrokken blijven.


Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl