Proces beleidsherziening Participatiewet

Gepubliceerd: 09-12-2020 11:12

Proces beleidsherziening Participatiewet

ZAANSTAD - Een dergelijke kop vraagt om een toelichting. Wethouder Natasja Groothuismink heeft in haar portefeuille o.a. de gebieden 'Werk & Inkomen' alsook 'Werkom vanuit opdrachtgeverschap' en vanuit die hoek staat voor vandaag een bijeenkomst op de agenda waarbij raadsleden van zowel Purmerend als Zaanstad aanschuiven.

De gemeenteraad van Zaanstad gaf op 27 oktober j.l. een richting mee om nader uit te werken in het beleidskader voor de Participatiewet. Dat kader moet een passende context geven voor de scenario’s voor de toekomst van Werkom. 


Daarbij is toegezegd om middels een raadsinformatiebrief direct betrokkenen te informeren hoe er nader invulling gegeven kan/moet worden aan de meegegeven richting. In die raadsbrief ook de opmerking 'welke rol u (de geadresseerde) daarin heeft en hoe wij u verder blijven informeren. Met deze raadsinformatiebrief geven wij invulling aan die toezegging. In deze brief geeft het college procesinformatie èn een inhoudelijke stand van zaken. Dit ter voorbereiding op de geplande technische raadsbijeenkomst op 9 december 2020 samen met de gemeente Purmerend.'

De uitgewerkte scenario’s worden vanavond aan de raden van Purmerend en Zaanstad gepresenteerd in een gezamenlijke informatiebijeenkomst. Deze sessie wordt ambtelijk verzorgd en heeft als doel inhoud met elkaar te delen, zodat de raden de juiste informatiepositie hebben om later een kaderstellend besluit te nemen. In aanloop naar de gezamenlijke raadsbijeenkomst constateren we in ieder geval dat alle gevraagde scenario’s niet direct een antwoord geven voor de probleemstelling (de spagaat) van Werkom. Hiervoor is eerste een nieuw kader nodig. De duurzame oplossing zit in het vinden van een weg om die spagaat weg te nemen dan wel te verminderen. Bij alle gevraagde scenario’s blijft de spagaat bestaan op de huidige wijze of neemt die zelfs toe.

Vanavond vanaf 19.00 is die digitale bespreking.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl