Provinciale Staten: begroting aangenomen na levendig debat

Gepubliceerd: 11-11-2020 10:11

Provinciale Staten: begroting aangenomen na levendig debat

STREEK - Tijdens de eerste Provinciale Statenvergadering, door iedereen online te volgen, op de agenda de z.g. de Algemene beschouwingen in Noord-Holland met de begroting 2021 als onderwerp. De commissaris van de Koning Arthur van Dijk, tevens voorzitter van de vergadering, laat weten dat er sprake was van een levendig debat. De Provinciale Staten (PS) namen de begroting voor het jaar 2021 aan, die ongeveer € 450 miljoen bedraagt. Niet alle partijen waren het daarmee eens. De FVD, PvdD, PVV en 50Plus/PVDO stemden tegen.

Algemene beschouwingen
Tijdens de eerste online Algemene beschouwingen stonden de fractievoorzitters van de politieke partijen stil bij de gevolgen van de coronacrisis voor de Noord-Hollanders. Ze vertelden over hun ambities en over hoe zij aankijken tegen de plannen en het voorstel voor de begroting voor het jaar 2021 van Gedeputeerde Staten (GS). Daarbij vonden diverse interrupties plaats. Een groot aantal provincieonderwerpen kwam aan bod, zoals: wonen, het klimaat, de economie, landbouw, natuur, openbaar vervoer, wegen, stikstof, een gezonde leefomgeving, ecologie en de energietransitie. Ook spraken de Statenleden over de inzet van de twee noodfondsen vanwege de coronacrisis: het noodfonds van € 10 miljoen voor steun aan culturele en maatschappelijke organisaties en het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van € 100 miljoen. Het college van GS ging uitgebreid in op de voorstellen en vragen van de Statenleden. Diverse moties werden daarna ingetrokken, aangehouden of gewijzigd.

Moties over de begroting 2021
Provinciale Staten namen acht moties aan over de begroting. Een voorstel van CDA, CU, PvdA, SP en GL over extra ondersteuning van vrijwilligers in coronatijden werd unaniem aangenomen. Daarnaast namen PS een voorstel aan van GL, D66, PvdA, PvdD over het opstellen van een toegankelijke versie van de begroting; een voorstel van GL over het snel openen en ondersteunen van bibliotheken; een voorstel van D66 en GL over instrumenten voor gemeenten voor democratische controle bij bestuursvormen die gemeentegrenzen overschrijden; een voorstel van D66 en PvdA over onderzoek naar de toepassing van gelijkstroom in het elektriciteitsnetwerk; een voorstel van D66 over het aanleggen van meer laadpalen op bedrijventerreinen; een voorstel van PVV en SP over ondersteuning voor voedselbanken en een voorstel van PvdA, D66, SP over het bevorderen stageplekken voor MBO-studenten

Andere voorstellen
PS namen ook een voorstel aan van D66 en GL over de bescherming van (nieuwe) bedreigde diersoorten en een voorstel van de PvdA over spaarpalen om automobilisten te belonen als zij zich houden aan de maximum snelheid. Verder besloten PS over het verplaatsen van de onderwerpen circulaire economie en de metropoolregio Amsterdam naar de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Benoemingen
Miklos Lelkes werd geïnstalleerd als Statenlid voor FVD, als tijdelijke opvolger van Annabel Nanninga. Marcel Mokveld werden geïnstalleerd als duo-commissielid voor de VVD en Joke Hoogedoorn als duo-commissielid voor de CU.

Terugzien en meer informatie
Het voorstel voor de begroting voor het jaar 2021 en alle ingediende moties zijn te vinden bij de agenda van de Provinciale Staten van 9 november 2020. Daar zal ook de wijze waarop de partijen stemden over de verschillende voorstellen terug te vinden zijn. Belangstellenden kunnen de ondertitelde vergadering binnenkort terugzien via https://noord-holland.stateninformatie.nl.

Alle besluiten zijn voorgenomen besluiten
De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt het mogelijk dat PS online vergaderen. De besluiten die zij namen zijn voorgenomen besluiten. Tijdens de vergadering gaven de fractievoorzitters een indicatie van de wijze waarop hun partij zal stemmen. Daarna volgt een schriftelijke stemronde waarbij de Statenleden die indicatie op een ‘stembrief’ kunnen bevestigen. De uitslag van deze stemronde wordt vrijdag 13 november in de middag bekend.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl