Raadsvergadering zelden zo snel afgerond

Gepubliceerd: 13-03-2020 9:03

Raadsvergadering zelden zo snel afgerond

ZAANSTAD - Hoewel de agenda oorspronkelijk meer punten bevatte is in de raadsvergadering van donderdag 12 maart enkel en alleen de actualiteitsvraag van het CDA over de gevolgen van Corona voor het onderwijs aan de orde geweest.

 In verband met de dreigingen van het virus was de opkomst al heel beperkt. Acht van de vijftien partijen waren niet aanwezig. Dit was aanleiding voor de Griffie om voor te stellen de overige onderwerpen door te schuiven naar een volgende bijeenkomst hetgeen met algehele stemmen werd ondersteund.

De actualiteitsvraag ging over het al dan niet door laten gaan van excursies naar het buitenland. Het blijkt dat scholen in de streek daar afwijkende standpunten op na houden. De ene school annuleert de reis, de ander laat de reis gewoon doorgaan. Met dat laatste kunnen de risico’s worden vergroot dat via zo’n reis het virus onbedoeld de streek binnenkomt.

Het CDA vraagt het college wat voor acties er zijn ondernomen. Dat college geeft aan dat het ministerie van buitenlandse zaken een advies geeft. Tot op heden is er geen advies dat dergelijke tripjes afraadt. Het kabinet wil dat het onderwijs zo ongestoord mogelijk doorgang zal hebben inclusief eventuele schoolreisjes. 

Wel is er overleg binnen de veiligheidsregio. Scholen benaderen de gemeente met name met praktische vragen, wat moeten zij doen als er zieke kinderen op school komen.

Het CDA vraagt om de regie rol op te pakken zodat scholen een vergelijkbaar beleid voeren. De veiligheidsregio pakt die rol en de wethouder wil die rol daar dan ook laten liggen.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl