RTV Zaanstreek scoort zeer goed op kijk- en luisterbereik

Gepubliceerd: 16-09-2021 13:09

RTV Zaanstreek scoort zeer goed op kijk- en luisterbereik

STREEK – Er wordt regelmatig gezegd “ach wie luistert er nu nog radio of kijkt nog TV, alles gaat toch via internet?” Nu, niets is minder waar en daar kom je achter door een onafhankelijk en representatief onderzoek te doen. Dit is voor RTV Zaanstreek in 2019 voor het laatst gedaan. Er is geen reden te bedenken waarom deze data nu nog niet actueel zou zijn. We presenteren enkele resultaten uit het heldere rapport, met de opmerking dat de kans dat dit binnenkort allemaal verleden tijd is, reëel lijkt.

Conclusies
We beginnen direct met de conclusies uit het rapport, de details presenteren we daarna.

· Het bereik van Zaanradio is hoger dan voor Radio 1 en Radio 2 in de Zaanstreek

· Ongeveer de helft van de ondervraagde inwoners is bekend met Zaanradio. Ongeveer één op de vijf inwoners wordt bereikt via de radio

· De bekendheid van RTV Zaanstreek/Zaan TV is 44%. Dit is een stuk hoger dan de bekendheid in 2017 (31%). Ook het tv kanaal bereikt ongeveer één op de vijf inwoners

Uitgangspunten onderzoek

· RTV Zaanstad verkrijgt graag inzicht in het bereik dat men behaalt met haar radio- en tv-zender en social media kanalen. Daarom heeft DVJ Insights een lokaal bereiksonderzoek uitgevoerd. Het in opdracht van OLON gestandaardiseerde lokale bereiksonderzoek wordt door de meeste partijen gebruikt voor beleidsbepaling, strategiebepaling als ook format voor inhoudelijke beslissingen en als bereikscijfermateriaal richting (potentiële) adverteerders.

· De onderzoeksdoelgroep omvat mannen en vrouwen in de leeftijd van 13 jaar en ouder in het uitzendgebied van de lokale omroep (het uitzendgebied = de gemeente(n) waarvoor door het Commissariaat voor de Media aan de betreffende omroep zendtijd is toegewezen). Het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef die lokaal representatief is voor wat betreft relevante socio-demografische gegevens.

De steekproefgrootte was 302 personen en dit is gangbaar gezien de populatiegrootte.


Wijze van luisteren en locatie
Foto 1

Bereik Zaanradio
Foto 2

Bereik Zaanradio en concurrerende stations
Foto 3

Motieven lokale luisteraars
Foto 4

Bekendheid RTV Zaanstreek/ZaanTV
Foto 5

Bereik RTV Zaanstreek/ZaanTV
Foto 6


En tot slot de motieven van lokale kijkers
Foto 7


Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl