Schansmikkers Wormer nog altijd actief

02-06-2020 09:46

Schansmikkers Wormer nog altijd actief

STREEK - En dan is het weer Pinkster3. Oude gewoontes borrelen als vanzelf op. Bokkie kopen in Purmerend, kermis bezoek in Jisp en steenmikken dan wel steenwerpen. Dat bokkie kunnen we vergeten, die kermis eigenlijk ook en dat steenwerpen beoefenen is door het coronagedoe ook onmogelijk. Tot grote treurnis van de Wormer vereniging De Schansmikkers.

De secretaris van de club is Jan de Gooijer. Hij legt graag uit wat de sport precies inhoudt: “Het steenwerpen is een traditionele sport die voorzover bekend alleen in Noord-Holland beoefend lijkt te worden. Dan zijn het meestentijds oudere personen die het beoefenen. Steenwerpen kan zowel binnen als buiten worden beoefend. Binnen wordt met rubberen blokjes (van circa 10 centimeter omtrek) op een paaltje van 30 cm hoogte gegooid, met de bedoeling het paaltje omver te werpen, waarbij een vlak ervoor liggend "blik" niet geraakt mag worden.”

Als buiten wordt gespeeld, worden de rubberen blokjes verwisseld voor (kiezel)steentjes. Het achttal dat de meeste paaltjes omver werpt, heeft gewonnen. In de Zaanstreek wordt de sport door Steenwerpersclub De Schansmikkers gespeeld, die daartoe een prachtige baan bezit in bejaardencentrum Torenerf te Wormer.

Dirk Brouwer was en is nog altijd een warm pleitbezorger van de sport. Inmiddels een stevige 70’ er en geboren in Zaandam, op het Kalf. Hij woont sinds 1967 in Wormer. Nog altijd woonachtig in de Koningsvarenflat. In 2000 is hij met de Vut gegaan en heeft daar geen seconde spijt gehad. Op vele fronten was en is hij actief waaronder de functie van buurtconcierge.
Rond 2001 kwam hij met steenwerpen in aanraking. In de Zaanstreek wordt het spel alleen in Wormer gedaan, al bijna 70 jaar jaar. In Noord-Holland verder nog in de Beemster en Broek in Waterland.

Wat er zo leuk is aan steenwerpen? “Het is de bedoeling om van een afstand van 7 meter een paal om te gooien. Dan zijn er altijd mensen die denken: een paal omgooien is niet moeilijk. Die mensen zoeken wij. De Schansmikkers (zo heet de vereniging) zoekt nieuwe leden. Door overlijden en verhuizing slinkt het ledental wel eens. Wij hebben een clubcompetitie. Vanaf november tot april wordt er gestreden om de titel wie ‘de beste gooier’ en vanaf mei tot oktober zijn er toernooien en competitie met de andere verenigingen. Steenwerpen is een gezellige sport.”

Brouwer was o.a. voorzitter in Wormer, secretaris en wedstrijdleider van de Steenwerpersbond. “Steenwerpen is te leuk om te verdwijnen door te weinig leden.”

De sport werd eerder jarenlang in Wapen van Wormer gespeeld. Wegens ruimtegebrek moest op zeker moment een andere plek gevonden worden. Juist op het moment dat de Schansmikkers meenden te kunnen starten met hun competitie in Torenerf gooide corona roet in het eten.

De Schansmikkers werd al in 1953 opgericht. Daar wedstrijden met slechts acht personen gespeeld kunnen worden, is nooit gestreefd naar een groot ledental. Begin 1989 had de club 14 leden. Dat aantal blijft redelijk stabiel en anno 2020 zijn er 15 leden. 


Vandaag even geen partijtjes. Wel nog een reportage uit het archief van RTVNH waarin de sport prima te volgen is.

https://www.youtube.com/watch?v=wGG8nEfNGAA

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl