Schapen op de dijk.........

04-08-2020 13:53

Schapen op de dijk.........

KROMMENIE - Bestaat er iets liever dan een kudde schapen die om je heen dribbelt en lieve geluiden maakt? De argeloze verkeersdeelnemers kregen zondagmorgen op de Noordervaartdijk waar voor hun geld. Marijke Dirkson en Martin Orij trokken voorbij met 250 schapen.

Dat doet zij al jaren. Officieel heet het bedrijf van Marijke en Martin Landschapsbeheer Rinnegom. Specialiteit natuurbeheer met schaapskuddes. Beiden houden al zo’n 15 jaar schapen en in 2010 hebben zij hun kennis, ervaring en passie bij elkaar gebracht. Het bedrijf is met de kuddes in onze streek en provincie Noord-Holland een bekende verschijning. De tocht van het Westerwindpad richting Darwinpark en terug is niet voor niets een toeristische topattractie geworden.

Samen met de opdrachtgever (in dit geval het Hoogheemraadschap) bekijkt Landschapsbeheer Rinnegom altijd het terrein. In overleg worden de natuurdoelen vastgesteld en daarna volgt een gedegen advies. Belangrijk is de biodiversiteit te vergroten. In het begrazingsplan staat het aantal graasdagen, de perioden, het aantal schapen en de werkwijze. Er zijn verschillende mogelijkheden zoals een vast of verplaatsbaar raster of de inzet van een schaapskudde met herder. De schaapskuddes grazen in natuurterreinen, stadsparken, langs wegen en op dijken.

Tot zover het officiële deel. Marijke zorgt samen met zeven herders dat de schapen drie keer per seizoen op een plek samen komen om hun grazende werk te verrichten. Zondag kwamen de 250 schapen, twee herders en hun honden van het Woudapad. Hemelbreed moesten zij misschien 100 meter overbruggen. De pont bij Molletjesveer is echter te klein om al de schapen in één keer over te zetten. En dat maakt dat de kudde dan een omtrekkende beweging dient te maken over de Noordervaartdijk via de brug die Krommenie en Wormerveer verbind. Via de Industrieweg komt het hele spul dan terecht op de wei van het Hoogheemraadschap.

'Er is toch niets mooier om te zien hoe mens en dier kunnen samenwerken' verklaar Marijke het altijd positieve commentaar als de kudde voorbij trekt. 'Een enkele keer moppert er wel eens iemand. Zeker als je achter de kudde moet blijven duurt het oponthoud wel eens wat langer. Kom je uit tegenovergestelde richting zij we in een paar seconden voorbij.'

Gedurende een seizoen worden er zo'n duizend lammeren geboren. 'Toevallig staan die nu allemaal binnen voor hun scheerbeurt. Met het oog op de verwachte hete periode wel zo prettig. Straks worden ze weer bij de kudde gevoegd en kunnen ze een schaduwplek opzoeken op de diverse locaties.'

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl