Snelle raadsvergadering Wormerland

Gepubliceerd: 07-07-2021 9:07

Snelle raadsvergadering Wormerland

WORMERLAND In het voormalige Dorpshuis Wijdewormer heeft het college van B&W en de gemeenteraad dinsdagavond vergaderd. Een snelle avond waar de voorzitter (burgemeester mevr. Michel - de Jong) de vergadering om 22.00 uur kon afsluiten. Alle amendementen werden aangenomen waarvan een drietal unaniem.

Om 20.00 uur heette de burgemeester alle raads- en collegeleden plus het publiek bij de rechtstreeks door ZaanTV uitgezonden vergadering welkom.

Afmeldingen waren er van de heren Stol (CDA) en Van Wanrooij (VVD). Eerstgenoemde verblijft momenteel in het ziekenhuis en laat zijn collegae groeten.

Na de opening is het wethouder Halewijn die een mededeling doet inzake de Jeugdzorg naar aanleiding van een rapport van het ministerie van VWS. ‘Over de afgelopen 1,5 jaar zijn er in Wormerland minder kinderen onder de jeugdbeschermingswet gesteld. Er is 1 kind ingestroomd en er is geen sprake van een wachtlijst. Er is wel soms sprake van een wachttijd vanwege verloop van personeel bij de Jeugdzorg.’

Daarnaast is er een raadsbericht aan de raad gestuurd "Thuis van Noortje" waarin melding gedaan wordt van de oplossing die geboden wordt voor kinderen op de langere termijn.

Aansluitend is het een lange rij van amendementen en daarbij behorende uitleg dan wel commentaar. Bij tijd en wijle werd de discussie pittig, maar bleef het beschaafd.

Dat alles bij elkaar maakte dat de voorzitter de vergadering om 22:00uur kon sluiten en verwijzen naar de door de POV/VLW aangevraagde extra vergadering met slechts een onderwerp: de Zaanbrug. Deze bijeenkomst zal donderdag 8 juli worden gehouden in De Stoomhal waarbij geen publiek welkom is.

Deel deze pagina:
Advertenties

RTV Zaanstreek - Drielse Wetering 50 - 1509 KP Zaandam - Telefoon: 075 - 6706106 - E-mail: info@rtvzaanstreek.nl